Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninis raštingumas ir technologijos klasėje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

48

Programos įregistravimo data

2020-11-28

Programos išregistravimo data

2022-09-21

Programos išregistravimo priežastis

Registro tvarkytojo sprendimu

Programos teikėjas

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programos dalyviai - įvairių dalykų mokytojai. Dalykų mokytojai turi turėti bazinius kompiuterinių ir kitų informacinių technologijų valdymo įgūdžius, kadangi mokymo programoje reikės bent minimaliai valdyti ir tikslingai taikyti technologines priemones, naršyti įvairiose naršyklėse ir taikyti mokymo metodus juos naudojant. Motyvacija mokytis ir tobulėti - taip pat svarbus reikalavimas šios programos dalyviams, kadangi iššūkius įveikti įmanoma tik pačiam norint.
Dalykų mokytojai turi turėti bazinius kompiuterinių ir kitų informacinių technologijų valdymo įgūdžius ir patirties savo dalyko mokyme.

Programos aprašymas

Skaitmeninį raštingumą ir gebėjimą naudotis technologijomis stiprinti šiuo metu būtina ir dėl susidariusios pandeminės situacijos: uždaromos mokyklos, kurios priverstos greitai ir efektyviai perorganizuoti ugdymą į nuotolinį ar mišrų. Ne paslaptis, kad toli gražu ne visi mokytojai yra tam pasiruošę. Net jei ir geba naudotis informacinėmis technologijomis, ne visi mokytojai žino, kaip kritiškai įvertinti, kokių rūšių technologijos turėtų būti naudojamos pamokoje, kurios skaitmeninės priemonės yra patogesnės ar patrauklesnės, kaip rasti, tvarkyti saugoti, atnaujinti informaciją, kaip valdyti nuotolinę klasę ir koks paties mokytojo vaidmuo mokant per nuotolį.
Ši programa skirta įvairių dalykų mokytojams.
Visos 5 temos sudaro vieną tęstinę programą, susidedančią iš dalinai atskirų 5 programos dalių.