Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Google Apps įrankiai organizuojant ir administruojant nuotolinį mokymo procesą“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

23

Programos savarankiško ugdymo trumė

17

Programos įregistravimo data

2020-11-25

Programos išregistravimo data

2024-01-24

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Turėti pedagoginio darbo patirties, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių dirbant Google Classroom platforma.

Programos aprašymas

Gebėjimas pasirinkti tinkamus IKT sinchroninio ir asinchroninio mokymo įrankius yra iššūkis, su kuriuo susiduriame mes, mokytojai, ir su kuriuo susiduria mūsų mokiniai. IKT įrankių pasirinkimas įgalina mokytojo veiklą, nukreiptą į išprususios, holistinį požiūrį formuojančios, kritiškai mąstančios ir socialiai atsakingos bei kūrybiškos asmenybės ugdymą. Programą sudaro 5 moduliai, kurie bus vykdomi derinant teorines ir praktines veiklas.
1. „Google Classroom nuotolinio mokymo kūrimas ir administravimas“(8 val.).
2. „Mokomosios metodinės medžiagos kūrimas naudojant Google Apps“(8 val.)
3. „Vertinimo sistemos kūrimas ir administravimas naudojant Google Apps“ (8 val.)
4. „Google Apps konferencijų įrankiai ir jų taikymas mokymo procese“ (8 val.)
5. „Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas naudojant Google Apps“ (8 val.)