Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2020-11-13

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.

Programos aprašymas

Sparti technologijų plėtra bei naujų techninių galimybių atsiradimas turi labai didelę įtaką ugdymo proceso organizavimui. Pradėjus vaikų mokymą nuotoliniu būdu, patyrėme įvairių iššūkių. Kai kurie mūsų šalies mokytojai dar niekada nebuvo to darę ir neturėjo pakankamai laiko pasiruošti, tad nuotolinis mokymas visiems tapo išbandymu. Dirbant nuotoliniu būdu svarbu mokėti planuoti savo ir kitų laiką, o tai galima patogiai daryti internetiniame kalendoriuje. Ne mažiau svarbu šiomis dienomis gebėti dalintis tekstiniais dokumentais, nuotraukomis ir vaizdo įrašais, juos laikyti ir redaguoti virtualioje saugykloje, o įgūdis naudotis skaidrių kūrimo įrankiu pravers įdomiau ir patraukliau perteikti mokomąją medžiagą mokiniams.
Programos tikslas: Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetenciją.
Programą sudaro du moduliai:
1 modulis. Modulis. „Outlook“ paštas ir „OneDrive“ failų talpykla
2 modulis. Nuotolinis mokymas(sis) „Teams“ aplinkoje.
Programos trukmė – 40 val. (12 kontaktinių valandų, 8 konsultacijų valandų ir 20 savarankiško mokymosi valandų).