Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių technologijų naudojimo kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

2

Programos įregistravimo data

2020-11-12

Programos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Mokėjimo naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą pradmenys

Programos aprašymas

Išlavinti kiekvieno asmens informacinį raštingumą, taip pat gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą, perteikti technologijų, verslo pagrindus, būtinus šalies ūkio pažangai, konkurencingumui bei darniai raidai laiduoti, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą - tai vieni iš svarbiausių Lietuvos švietimo tikslų.
AutoCAD - tai populiari Autodesk kompanijos kuriama grafinė automatizuoto projektavimo sistema, skirta sudėtingų dvimačių (2D) ir trimačių (3D) erdvinių konstrukcijų modeliavimui, braižymui, vizualizacijos kūrimui, dokumentacijos ruošimui bei duomenų dalijimuisi. AutoCAD naudojama įvairiose veiklos srityse: statyboje, mechanikoje, elektrotechnikoje, baldų projektavime, kartografijoje ir kitur. Tai viena iš pagrindinių programų, kurią turi įsisavinti aukštųjų mokyklų inžinerinių specialybių studentai.
Išklausę ir įvykdę programos kursą dalyviai žinos kaip ir kokiais tikslais naudoti AutoCAD programinę įrangą, gebės naudotis AutoCAD programos vaizdo valdymo, projektavimo ir redagavimo įrankiais, atlikti nesudėtingų detalių ir konstrukcijų projektavimo ir braižymo darbus, juos atspausdinti. Mokytojai galės rengti grafinę mokymo medžiagą įvairių dalykų pamokoms, projektams, vizualizuoti projektines idėjas arba pasiūlyti mokiniams laisvai pasirenkamą projektavimo pagrindų AutoCAD programa dalyką.
Programos trukmė – 40 val., kurias sudaro kontaktinis (teorija, pratybos) ir savarankiškas darbas.
Programą sudaro 2 moduliai:
1. Seminaras „AutoCAD įvadas“ 18 val. (3 val. - teorijos, 14 val. – praktikos, 1 val. – savarankiško darbo).
2. Seminaras „Trimačių objektų projektavimas AutoCAD programa“ 22 val. (3 val. - teorijos, 18 val. – praktikos, 1 val. – savarankiško darbo).