Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninio ugdymo galimybės dirbant su Google G-suite for education įrankiais”

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

28

Programos savarankiško ugdymo trumė

14

Programos įregistravimo data

2020-11-12

Programos teikėjas

Telšių švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Būti išklausius „Kompiuterinio raštingumo kursų pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę ir edukologinę dalis“ programą.

Programos aprašymas

Lietuvos mokyklose jau taikomas mišrus mokymosi būdas, todėl labai svarbu yra kalbėti apie jo kokybę, t. y. tiek skaitmeninio turinio, tiek priemonių, kuriomis teikiamos pamokos, naudojimą. Kokybė užtikrinama ne tik turima įranga, plačiajuosčiu interneto ir intraneto ryšiu ar palaikymo sistema, bet ir paslaugų, tenkinančių plačius edukacinius poreikius, kokybe ir teikimu. Labai svarbus ir aukštos kokybės skaitmeninis edukacinis turinys, naujų IT priemonių taikymas mokymosi procese (Attwell, 2009, Glahn ir kt., 2011; Rutkauskienė, Gudonienė, 2010). Mokymosi kokybė priklauso ir nuo sėkmingo novatoriškų, IT grindžiamų mokymosi metodų naudojimo. Naujos technologijos atsiranda tiek mokinių, tiek mokytojų kasdienybėje, todėl mokytojai privalo turėti IT naudojimo įgūdžių, perduoti juos mokiniams ir suteikti naujų žinių bei įgūdžių (Gray ir kt., 2004). Taip pat svarbu įvertinti, ar IT yra naudojamos ir koks jų poveikis mokymo bei mokymosi rezultatams. Šiandien šalia įprasto mokymosi atsirado ir nuotolinis mokymas(-is), kuris sudaro galimybes mokymosi procese pasitelkti neribotas skaitmenines erdves. Ši ilgalaikė profesinių kompetencijų tobulinimo programa kaip tik ir padės .............. gimnazijos pedagogams įtvirtinti jau turimas žinias ir gebėjimus IT srityje bei sužinos ir įgis praktinių įgūdžių taikyti skaitmeninį turinį savo dalyko pamokose, ruošti skaitmeninius išteklius bei kurti virtualias erdves. Programos trukmė – 42 val., iš jų 28 val. kontaktinės, 14 val. savarankiškas darbas. Išklausę programą ir atlikę praktines užduotis mokytojai patobulins skaitmeninio raštingumo kompetencijos 5 sritį „Skaitmeninis mokymas ir mokymasis“.