Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninis raštingumas ir IKT įrankiai ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2020-11-04

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vytauto pr. 44, Kaunas

Renginio pradžia: 2023-12-21 08:00
Renginio pabaiga: 2024-12-19 15:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Kauno švietimo inovacijų centras
Renginio koordinatoriaus el. paštas: monika.razauskaite@kaunosic.lt

Programos reikalavimai

Informacinių technologijų naudojimo kompetencija

Programos aprašymas

Sumanus šiuolaikinių technologijų ir inovatyvių ugdymo priemonių naudojimas leidžia išryškinti individualius vaiko gebėjimus, lavinti kompetencijas. Švietimo strategai skatina plėtoti praktinius pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo gebėjimus, kurie leistų efektyviai reaguoti į įvairialypius vaikų ugdymosi poreikius, panaudojant sparčią technikos pažangą.
Skaitmenizuotos užduotys leidžia geriau įsiminti, suprasti pateikiamą medžiagą, skatina kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, lavina smulkiąją motoriką, suteikia vaikams tobulėjimo džiaugsmo.
Microsoft (MS) Office programinė įranga šiuo metu yra plačiai naudojama Lietuvos ugdymo įstaigose mokymo(si) turinio pateikimui, dokumentų, pristatymų rengimui. Skaitmeninės į(si)vertinimo programos padės pedagoginiams darbuotojams atrasti platesnį jų pritaikymą efektyvinant vaikų kompetencijų vertinimo procesą.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val. Programa sudaryta iš keturių modulių:
1 modulis „Skaitmeninių mokymo(si) priemonių kūrimas, taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui“ 10 val. (6 tiesioginio ir 4 savarankiško darbo valandos);
2 modulis „Skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas ir keitimasis“ 10 val. (6 tiesioginio ir 4 savarankiško darbo valandos);
3 modulis „IKT priemonių įvairovė ugdyme“ 10 val. (6 tiesioginio ir 4 savarankiško darbo valandos);
4 modulis „Dirbtiniu intelektu paremtų programų pritaikymas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui“ 10 val. (6 tiesioginio ir 4 savarankiško darbo valandos).