Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2020-11-04

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Skaitmeninio raštingumo pagrindai.

Programos aprašymas

Lietuvos mokyklose pradėjus vykdyti nuotolinį mokymą, mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams teko įveikti iššūkius dėl mokymo(si) aplinkos pasikeitimo. Mokyklos turėjo suplanuoti nuotolinio ugdymo procesą, pasirinkti tinkamiausią jų įstaigai virtualią mokymo(si) aplinką bei tinkamai taikyti naujus mokymo(si) metodus.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ tikslas suteikti žinių bei įgūdžių reikalingų nuotolinio mokymo organizavimui bei tobulinti mokytojų skaitmenines raštingumo kompetencijas. Programos dalyviai įgis skaitmeninio raštingumo pagrindus, reikalingus sėkmingam nuotolinio ugdymo organizavimui bei valdymui.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val. Programą sudaro 3 moduliai:
1 modulis „Microsoft Teams“ 20 val. (8 val. kontaktinės, 12 val. praktinė veikla, savarankiškas darbas);
2 modulis „Microsoft 365 aplikacijos nuotoliniams mokymui“ 10 val. (6 val. kontaktinės, 4 val. praktinė veikla, savarankiškas darbas);
3 modulis „Kaip geriausiai Microsoft 365 aplikacijas panaudoti per Teams“ 10 val. (6 val. kontaktinės, 4 val. praktinė veikla, savarankiškas darbas)/„Microsoft Teams galimybės hibridinio mokymo procese.Geroji praktika“ (10 val.) (6 val. kontaktinės, 4 val. praktinė veikla, savarankiškas darbas).