Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio turinio ugdymui kūrimas platformoje Edmodo

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2020-11-04

Programos išregistravimo data

2023-04-07

Programos išregistravimo priežastis

Nevykdant daugiau kaip dvejus metus

Programos teikėjas

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pedagogai

Programos aprašymas

Žinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos.
Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, kuris apima sugebėjimą patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. Daugeliui iš mūsų tai gali atrodyti paprasta, tačiau 2015 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė atskleidžia, kad 40 proc. ES gyventojų skaitmeninio raštingumo lygis nepakankamas, o 22 proc. gyventojų nesinaudoja internetu.
Šios programos tikslas suteikti bendrojo ugdymo mokytojams ir specialiajam personalui žinių bei įgūdžių naudotis nuotolinio ugdymo platforma Edmodo, kurti virtualias pamokas, saugiai bendrauti virtualioje erdvėje tiek tarpusavyje, tiek su mokiniais.