Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„IT galimybės ugdymo proceso organizavimui“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

33

Programos savarankiško ugdymo trumė

7

Programos įregistravimo data

2020-10-28

Programos išregistravimo data

2023-10-27

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Programos aprašymas

Programos tikslas – patobulinti mokytojų gebėjimus šiuolaikiškai organizuoti ugdymą, pagilinti teorines ir praktines žinias apie IT galimybes ugdymo proceso organizavimui. Skatinti dalintis gerąja darbo patirtimi kuriant interaktyvias mokymo(si) priemones.
Programos uždaviniai:
1. Pristatyti interaktyvių mokymo(si) išteklių įvairovę, siekiant organizuoti šiuolaikišką mokymą(si).
2. Supažindinti su įvairių IT išteklių panaudojimo galimybėmis.
3. Praktinio darbo metu pristatyti lankstaus IT taikymo būdus ugdymo proceso organizavimui.
4. Naudojantis skaitmeniniais įrankiais sukurti interaktyvias mokymo(si) priemones.
5. Mokytis aktyvaus mokymo(si) metodų ir ugdytis asmeninius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
6. Aptarti IT pritaikymo ugdymo procese patirtį ir iškylančias problemas.
Temos (moduliai):
I. „Interaktyvių mokymo(si) išteklių įvairovė“
II. „Išmaniųjų įrenginių valdymas bei programėlių diegimas“
III. „Skaitmeniniai įrankiai žinių tikrinimui ir pažangos matavimui“
IV. „Įrankiai interaktyvių mokomųjų užduočių kūrimui“
V. „Įrankiai mokinių kūrybinių įgūdžių lavinimui“
VI. „Smart programinės įrangos naudojimo patirtis“
VII. „IT pritaikymo ugdymo procese patirtį ir iškylančias problemas“