Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„IT galimybės ugdymo proceso organizavimui“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2020-10-28

Programos teikėjas

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

Renginio pradžia: 2020-11-09 00:00
Renginio pabaiga: 2023-10-30 00:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Renginio svetainės adresas: www.semiplius.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 841 580813
Renginio koordinatoriaus el. paštas: svietimopagalba@gmail.com

Programos reikalavimai

Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Programos aprašymas

Programos tikslas – patobulinti mokytojų gebėjimus šiuolaikiškai organizuoti ugdymą, pagilinti teorines ir praktines žinias apie IT galimybes ugdymo proceso organizavimui. Skatinti dalintis gerąja darbo patirtimi kuriant interaktyvias mokymo(si) priemones.
Programos uždaviniai:
1. Pristatyti interaktyvių mokymo(si) išteklių įvairovę, siekiant organizuoti šiuolaikišką mokymą(si).
2. Supažindinti su įvairių IT išteklių panaudojimo galimybėmis.
3. Praktinio darbo metu pristatyti lankstaus IT taikymo būdus ugdymo proceso organizavimui.
4. Naudojantis skaitmeniniais įrankiais sukurti interaktyvias mokymo(si) priemones.
5. Mokytis aktyvaus mokymo(si) metodų ir ugdytis asmeninius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
6. Aptarti IT pritaikymo ugdymo procese patirtį ir iškylančias problemas.
Temos (moduliai):
I. „Interaktyvių mokymo(si) išteklių įvairovė“
II. „Išmaniųjų įrenginių valdymas bei programėlių diegimas“
III. „Skaitmeniniai įrankiai žinių tikrinimui ir pažangos matavimui“
IV. „Įrankiai interaktyvių mokomųjų užduočių kūrimui“
V. „Įrankiai mokinių kūrybinių įgūdžių lavinimui“
VI. „Smart programinės įrangos naudojimo patirtis“
VII. „IT pritaikymo ugdymo procese patirtį ir iškylančias problemas“