Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

28

Programos savarankiško ugdymo trumė

12

Programos įregistravimo data

2020-10-21

Programos teikėjas

Nacionalinė švietimo agentūra
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinio ugdymo mokytojai turi turėti darbo kompiuteriu pagrindus.

Programos aprašymas

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
Šiuolaikinėje visuomenėje nebeliko srities, kurioje nebūtų naudojamos skaitmeninės technologijos. Todėl mokslininkai mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą rekomenduoja pradėti ugdyti kuo anksčiau ir kryptingai.
Lietuvoje nuosekliai pereinama prie mokinių informatikos gebėjimų ugdymo pradinėse klasėse. Kartu su mokslininkais ir mokytojais parengtos Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenys (2018) ir priešmokyklinio ir pradinio ugdymo Turinio apimtis (2018).
Tobulėjančios skaitmeninės technologijos plečia mokymo(si) galimybes, vis labiau populiarėja nuotolinis mokymasis. Individualus mokymosi tempas, praktinių užduočių atlikimas ir atsiskaitymai naudojant naujausias technologijas bei priemones suteikia patogumo ir padeda praktiškai jas išbandyti.
Programa skiriama pradinio ugdymo mokytojams, kurie ugdys mokinių informatikos gebėjimus. Įgyvendinant mokymų turinį, dėmesys telkiamas į mokinio mokymąsi, kai mokoma formuluoti problemas, ieškoti jų sprendimo būdų. Supažindinama su inovatyviais informatikos mokymosi būdais, informatinio mąstymo koncepcija. Mokymų metu dalyviai analizuos konkrečius atvejus, rengs mokymo(si) veiklų, gerosios patirties pavyzdžius, diskutuos, reflektuos savo patyrimą.
Programos apimtis – 40 akad. val.
Galimi programos įgyvendinimo būdai:
-- 8 akad. val. kontaktinio darbo ir 32 akad. val. nuotolinio mokymosi (iš kurių 12 akad. val. skirta savarankiškam darbui).
-- 28 akad. val. kontaktinio darbo (iš kurių 4 akad. val. gali būti vykdomos vaizdo konferencijos būdu) ir 12 akad. val. savarankiško darbo.
-- 40 akad. val. įgyvendinama nuotolinio mokymosi būdu (pvz., naudojant virtualią mokymosi aplinką Moodle).

Programos tikslas
Plėtoti pradinio ugdymo mokytojų kompetenciją ugdyti mokinių informatinio mąstymo ir skaitmeninio raštingumo gebėjimus.

Programos uždaviniai
1. Aptarti pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenis, jų įgyvendinimo mokykloje galimybes.
2. Plėtoti mokytojų kompetenciją ugdyti mokinių skaitmeninio turinio kūrimo gebėjimus.
3. Padėti mokytojams pasirengti mokinių algoritmavimo ir programavimo gebėjimų ugdymui.
4. Padėti mokytojams pasirengti mokinių technologinių, techninių gebėjimų dirbant skaitmeniniais įrenginiais ugdymui ir darbo su duomenimis bei informacija gebėjimų formavimu.
5. Aptarti mokinių gebėjimų saugiai ir etiškai komunikuoti elektroninėje erdvėje ugdymo galimybes ir būdus.