Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

GOOGLE CLASSROOM platformos panaudojimo galimybės Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2020-10-21

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenės nariams

Programos aprašymas

Dėl COVID-19 paskelbtas karantinas ir toliau besitęsianti ekstremali situacija kelia mokykla bendruomenėms naujus uždavinius, skatina ieškoti iki tol nebandytų darbo formų. Google Classroom platforma suteikia galimybę mokytojams talpinti mokomąją medžiagą internete, skirti bei kurti užduotis. Platformos lankstumas, stabilumas ir plačios galimybės yra puikus mokytojo pagalbininkas nuotoliniame mokyme.
Įgyvendinus programą, bus patobulintos bendravimo ir bendradarbiavimo bei komunikacinė ir informacijos valdymo kompetencijos.
Parengtą programą sudaro trys moduliai, padėsiantys ugdyti bendruomenės narių skaitmenines kompetencijas.
Programos trukmė – 40 ak.val. Tame skaičiuje: 16 ak, val. – teorinė dalis, 14 val. – praktinė veikla; 10 ak. val. – savarankiškas darbas, konsultacijos.