Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2020-10-16

Programos teikėjas

Panevėžio rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

IKT taikymo kompetencija (bazinis lygmuo)

Programos aprašymas

Sparti informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos plėtra kelia iššūkį švietimui, verčia intensyviau ir veiksmingiau naudoti šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas (toliau vadinama – IKT) ugdymui, mokymui ir mokymuisi.
Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše (LR ŠMM ministro 2018 m. birželio 25 d. Įsakymo Nr. V-598 redakcija) nustatiti vienodi reikalavimai ir rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeniniam raštingumo programų turiniui jų įgyvendinimui ir mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos pripažinimui.
Programa parengta remiantis šiuo aprašu. Įgyvendinant programą siekiama, kad mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai įgytų žinių ir supratimo, išsiugdytų gebėjimus ir nuostatas skaitmeninio raštingumo kompetencijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi ir skaitmeninio raštingumo problemų sprendimo srityse.
Programos trukmė – 80 akademinių valandų. Programą sudaro 6 moduliai apimantys pagrindines skaitmeninio raštingumo kompetencijų sritis. Kiekvienam moduliui numatyti akivaizdiniai susitikimai, kurie apima teorinių ir praktinių žinių perteikimą ir savarankiško mokymosi valandos skirtos programos dalyvių žinių ir gebėjimų įtvirtinimui. (24 val. kontaktinių, 56 savarankiško darbo valandos)