Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šiuolaikinė pamoka šiandien: skaitmeninių įrankių taikymo galimybės besimokančiųjų ugdymo(si) procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

34

Programos savarankiško ugdymo trumė

8

Programos įregistravimo data

2020-10-15

Programos teikėjas

Joniškio rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pedagoginė praktika. Praktikai turintys darbo ugdymo įstaigoje patirties.

Programos aprašymas

TIKSLAS: Tobulinti pedagogų be specialistų bendrąsias bei dalykines kompetencijas, taikyti naujus metodus bei būdus pamokose, pritaikyti įvairias formuojamojo vertinimo strategijas pamokose, patobulinti ir įgauti naujų įgūdžių skaitmeninio raštingumo srityje bei sukurti emociškai saugią aplinką mokykloje.