Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo kursai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2020-09-17

Programos teikėjas

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Programos aprašymas

Skaitmeninis raštingumas – mokymuisi, darbui ir aktyviam dalyvavimui visuomenėje būtinas gebėjimas. Jis apima sugebėjimą patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse.
Programos tikslas-Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų nuotolinio skaitmeninio raštingumo kompetenciją.
Programos uždaviniai. Užtikrinti, kad mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas įgytų žinių ir supratimo, išsiugdytų gebėjimus ir nuostatas šiose skaitmeninio raštingumo kompetencijos srityse:
• informacijos valdymas;
• komunikavimas;
• skaitmeninio turinio kūrimas;
• saugumas;
• skaitmeninis mokymas ir mokymasis;
• skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.