Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinio mokymo(si ) ir bendradarbiavimo aplinka

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

30

Programos įregistravimo data

2020-09-14

Programos teikėjas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta mokytojams, mokyklų bendruomenėms dirbančiomis su MO365

Programos aprašymas

Mokymai suteiks galimybę kurti savitą mokyklą, einant pokyčių keliu nuotolinio mokymo, bendradarbiavimo ir technologijų diegimo ir integravimo į ugdymo procesą srityje. Mokymų metu bus tobulinamos mokytojų profesinės ir dalykinės kompetencijos, taikomi inovatyvaus mokymo(si) scenarijai.
Tikslas - skleisti inovatyvaus ugdymo(si) idėjas bei įsisavinti technologijų diegimo ir panaudojimo ugdymui scenarijus.
Uždaviniai:
1. Tobulinti mokytojų profesines ir dalykines kompetencijas;
2. Įsisavinti ir praktiškai išbandyti 6 nuotolinio mokymo(si) įrankius ir jų praktinio taikymo scenarijus;
3. Pasidalinti inovatyvaus ugdymo(si) metodų taikymo galimybėmis;
4.Stiprinti besimokančių bendruomenių plėtrą.