Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio mokymo(si) organizavimas panaudojant „Microsoft Teams“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2020-09-08

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Skaitmeninio raštingumo (IT naudojimo) kompetencija. radiniai darbo su PC įgūdžiai.

Programos aprašymas

Virtualaus mokymo(si) poreikis stipriai pakeitė švietimo sistemą ir privertė pradėti taikyti šiuolaikiškas skaitmeninių technologijų galimybes organizuojant inovatyvų mokymąsi. „Microsoft 365“ aplinkos naudojimas komunikacijai ir mokymui(si) yra
patrauklus Lietuvos mokykloms, nes suteikta nemokama prieigą prie programinės įrangos paketo.
„Microsoft 365“ aplinkos programa „Microsoft Teams“ apima labai daug galimybių reikalingų virtualiam mokymuisi: virtualios klasės, įrašų sritis, neriboto laiko vaizdo susitikimų aplinka, mokomosios medžiagos talpykla, užduočių pateikimo platforma, į(si)vertinimo galimybės. „Microsoft Teams“ aplinkoje integruoti įrankiai padeda mokymosi turinį paversti interaktyviu, patogiai pateikiamu.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeninio mokymo(si) organizavimas panaudojant „Microsoft Teams“ skirta pedagoginiams darbuotojams, norintiems patobulinti skaitmeninio mokymo(si) proceso organizavimą virtualioje aplinkoje „Microsoft 365“, panaudojant „Microsoft Teams“ galimybes. Programos mokymų trukmė – 40 val.
Mokymus sudaro 2 moduliai:
1. Virtualių klasių ir vaizdo pamokų organizavimas naudojant „Microsoft Teams“ 20 val. (12 kontaktinio, 8 savarankiško darbo valandos);
2. Skaitmeninio mokymo(si) turinio pateikimo ir į(si)vertinimo galimybės naudojant „Microsoft Teams“ (12 kontaktinio, 8 savarankiško darbo valandos).
Tiesioginis darbas su programos dalyviais, kvalifikuotos konsultacijos, praktinės užduotys, skaitmeninė vizualizacija bei savarankiškas darbas padės programos dalyviams patobulinti skaitmeninio raštingumo ir mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas.