Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinio mokymo(si) platformos Google for Education praktinio taikymo galimybės ugdymo procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

8

Programos savarankiško ugdymo trumė

32

Programos įregistravimo data

2020-08-31

Programos išregistravimo data

2022-12-01

Programos teikėjas

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompiuteris, internetinis ryšys

Programos aprašymas

Tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos išplečia galimybes dirbti mokytojams su mokiniais nuotoliniu būdu. Tačiau norint pasinaudoti informacinių ir komunikacinių technologijų galimybėmis mokantis nuotoliniu būdu, reikia tam tikrų visuomenės kompiuterinio raštingumo įgūdžių, informacijos apie jas ir infrastruktūros. Būtina užtikrinti aktualių ir tinkamų nuotolinio mokymosi programų, kursų ir mokymosi medžiagos teikimą.
Mokyklos pradėdamos nuotolinį mokymą, turėtų priimti sprendimus dėl mokymosi aplinkos naudojimo. Svarbu sutarti dėl vienos aplinkos, nekurti įvairovės.
Programa siūlo pasirinkusioms mokyklų bendruomenės nuotolinio mokymo(si) platformą Google for Education praktinius mokymus.
Google for Education apima visus plačiai naudojamus instrumentus nuo (Gmail, Docs, Slides, Sheets, Forms) bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą „Hangouts”. „Classroom” yra naujas „Google Apps for Education“ įrankis, kurį naudodami pedagogai gali greitai kurti ir planuoti užduotis, pateikti įvertinimus ir efektyviai bendrauti su auditorija.
Mokiniai taip pat gali naudoti „Classroom“ ir atlikti užduotis „Google“ diske, jas užbaigti bei pateikti ir tiesiogiai bendrauti su pedagogais bei kitais moksleiviais.
Platformos mokymai suteikia galimybes kiekvienam mokytojui:
-kurti virtualias klases;
-bendrauti nuotoliniu būdu garsu, vaizdu ir raštu;
-įkelti ir skirstyti mokiniams užduotis;
-dalintis įvairaus formato dokumentais saugioje aplinkoje;
-padaryti informaciją prieinamą bet kuriuo metu;
-pridėti ir naudotis jau žinomomis internetinėmis platformomis.
Mokytojai tobulins profesinės kompetencijos pagal 3-jį prioritetą. Pedagoginiu darbuotoju bendrųjų ir dalykiniu kompetencijų tobulinimas.
Prioriteto kryptys:
• Profesinis pedagogu skaitmeninis raštingumas.
• Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos.
• Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.