Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui: dirbant klasėje ir nuotoliniu būdu

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2020-04-03

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Įvairių dalykų mokytojai

Programos aprašymas

„IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui: dirbant klasėje ir nuotoliniu būdu“ - nuotolinio mokymo(si) programa.
Mokymo(si) programą sudaro 3 temos:
1. IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui" (12 val.);
2. „Formuojamasis vertinimas ir mokinio individualios pažangos fiksavimas panaudojant informacines technologijas“ (12 val.);
3. „Nuotolinių pamokų planavimas ir organizavimas“ (16 val.).
Mokymai vyksta internete, mokymų medžiagą mokytojas gali peržiūrėti mokymų dienomis, jo pasirinktu laiku, pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kurie suteikia žinių ir kompetencijų taikyti pateiktus metodus praktiškai pamokose. Mokymo programa pritaikyta pedagogams, dirbantiems su įvairaus amžiaus mokiniais.