Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų kalbos kursai suaugusiesiems (A1)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

60

Programos aprašymas

Komunikacija tampa mūsų laikų devizu. Vis dėlto, daugelis žmonių nesusimąsto, kad bendravimo meno būtina mokytis. Sėkmingas bendravimas užsienio kalba yra dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę programą, šiandieninės rinkos dalyviai atras, kad bendravimas gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje, sustiprins profesines kompetencijas ir suteiks platesnes galimybes savirealizacijai.
Anglų kalbos kursai suaugusiesiems (A1) - kursas, skirtas atnaujinti, tobulinti ir įtvirtinti turimas anglų k. žinias, taisyklingai vartoti kalbos struktūras, kaupti ir sisteminti bendrinį teminį ir funkcinį žodyną, gautas žinias pritaikyti bendraujant įvairiose situacijose, skaitant, dirbant kompiuteriu, klausant radijo, žiūrint TV laidas, filmus.
Programa sudaryta pasitelkiant Oxford universiteto parengtą priemonę „English File“ Elementary, skirtą suaugusiųjų mokymuisi.
Darbo formos: praktinis darbas naudojant vadovėlį, pratybas, garso ir vaizdo įrašus, testų atlikimas, pokalbiai, diskusijos, darbas individualiai, porose ir grupėje, refleksija.
Programos apimtis – 60 akad. val.
Tipas - prilyginta akredituotai programa.

Programos reikalavimai

Pradiniai (A0 lygmens) anglų k. gebėjimai
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Programos teikėjo savivaldybė

Molėtų r. sav.

Programos teikėjo adresas

Molėtų r. sav. Molėtų m. P. Cvirkos g. 1

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vilniaus g. 44, Molėtai

Renginio pradžia: 2020-03-09 18:00
Renginio pabaiga: 2020-05-20 20:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 8679 86776
Renginio koordinatoriaus el. paštas: d.juciene@spt.moletai.lt