Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita viešajame sektoriuje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

Programos kontaktinė trukmė

48

Programos aprašymas

Programos tikslas ‒ suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurių pakaktų tinkamai tvarkyti viešojo sektoriaus įstaigos apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų sudarymo, apskaitos duomenų registravimo, grupavimo, apdorojimo iki finansinių ataskaitų parengimo.

Programos reikalavimai

Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Programa skirta pradedantiesiems ar norintiems įgyti viešojo sektoriaus apskaitos pagrindų žinias. Kursų metu bus aptariama viešojo sektoriaus apskaita, finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka, teisinis reglamentavimas ir principai. Atskleidžiami žemesniojo ir aukštesniojo lygių bei išteklių fondų apskaitos ypatumai, finansinių ataskaitų formos, reikalavimai jų sudarymui, ugdomi finansinės atskaitomybės sudarymo įgūdžiai, pildomi apskaitos registrai bei finansiniai dokumentai. Aptariami turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų pripažinimo kriterijai.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Panevėžio kolegija

Programos teikėjo savivaldybė

Panevėžio m. sav.

Programos teikėjo adresas

Panevėžys, Laisvės a. 23

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų