Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

,,Šeimos mokyklėlė“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos aprašymas

Ši mokymų programa sudaryta nuosekliai atskleidžiant augančių vaikų komunikacines, socialines emocines ir kognityvines kompetencijas. Jungtinės lektorių grupės uždavinys – kiekvienam pedagoginės psichologinės tarnybos specialistui pasidalinti savo sukaupto darbo teorinėmis ir praktinėmis įžvalgomis, supažindinti tėvelius su įvairių metodikų taikymo galimybėmis namuose, lavinat ir auklėjant savo vaikus.
Programa išdėstyta atskiromis temomis (įprastinė vaiko kalbos raida, psichologinė, socialinė charakteristika, pažintinių gebėjimų ugdymo būdai ir metodai), kurias apjungia vienas tikslas – padėti tėvams geriau pažinti savo vaikų psichologinę, socialinę, pažintinę ir komunikacinę raidą. Kiekvienos temos išdėstyme svarbus dėmesys skiriamas galimybei tėvams reikšti savo nuomonę, demonstruoti savo, kaip tėvų, kompetencijas. Programa vyks glaudžiai bendradarbiaujant specialistams ir tėvams. Mokymų programoje didelis dėmesys skiriamas praktinėms užduotims, konkrečių elgesio situacijų analizėms (supervizijoms) turint siekį – atliepti tėvų lūkesčius, padėti tėvams profesionaliomis įžvalgomis bei konkrečiomis rekomendacijomis.
50 % programos laiko bus skiriama teorinėms žinioms ir 50 % - savarankiškam darbui bei praktinėms užduotims.

Programos reikalavimai

Specialaus pasiruošimo nereikia
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Joniškio rajono švietimo centras

Programos teikėjo savivaldybė

Joniškio r. sav.

Programos teikėjo adresas

Joniškis, Melioratorių a. 14-2

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Melioratorių a. 14, 84173, Joniškis

Renginio pradžia: 2019-11-14 00:00
Renginio pabaiga: 2020-12-15 00:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Joniškio rajono švietimo centras
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 8426 66061
Renginio koordinatoriaus el. paštas: danilevicienedainora@gmail.com