Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Atestuotų architektų (statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovų) kvalifikacijos tobulinimo praograma

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Architektas

Programos kontaktinė trukmė

72

Programos aprašymas

Programa sudaryta remiantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir LR statybos įstatymu. Juose nustatyta, kad architektai, gavę atitinkamus atestatus, kas 5 metai privalo tobulinti savo kvalifikaciją kursuose, išklausydami ne mažiau 20 valandų paskaitų, pateiktų programose, suderintose su Aplinkos ministerija ir /ar Lietuvos architektų rūmais.
Mokymo metodai: mokymai vykdomi naudojant paskaitos, konkrečių situacijų analizės bei naujos metodikos taikymo praktikoje metodus. Paskaitų, seminarų metu pateikiamos praktinės bei teorinės žinios, pristatomos ir nagrinėjamos teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatos. Supažindama su paskutiniais pakeitimais, aptariami skirtingi požiūriai į nuostatų aiškinimą ir taikymą. Pristatoma kitose šalyse taikoma kultūros paveldo priežiūros praktika ir problematika, nagrinėjama vietinė praktika. Ekskursijų metu pristatomi etnografinių regionų specifika, po to vykdoma atvejo studija. Nagrinėjamos konkrečios situacijos, atsakoma į klausimus, inspiruojamos diskusijos, pasikeitimas požiūriais.
Mokymų personalas: mokymus veda aukštos kvalifikacijos architektai, paveldo ekspertai, advokatai, statybų teisės ekspertai. Jų kvalifikacija ir darbovietė nurodyta lektorių gyvenimo aprašymuose (CV). Kaune kursai vyks LAS Kauno skyriaus salėje, kituose miestuose - higienos, gaisrinės saugos ir kitus reikalavimus atitinkančiose patalpose, kurias nuomoja konferencijų centrai, valstybės bei savivaldybių institucijos, asociacijos ir kitos organizacijos.
Informacijos apie mokymus viešinimas: informacija apie mokymus skelbiama likus ne mažiau nei 2 savaitėms iki renginio Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus svetainėje www.laskaunas.lt, Lietuvos architektų sąjungos svetainėje www.architektusajunga.lt Lietuvos architektų sąjungos naujienlaiškyje, facebook‘e, taip pat platinama elektroniniu paštu ir kitomis komunikacijos priemonėmis.
Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančio dokumento forma: kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas yra Pažymėjimas, išduodamas pasibaigus kursams juos išklausiusiems dalyviams. Pažymėjimuose nurodoma: mokymų organizacija; kursų temos pavadinimas. Jei ta pačia tema rengiami keli skirtingo turinio kursai - temos ir potemės pavadinimai; kursų lektoriai; vadovai, kuriems skiriami kursai (statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai ir/ar teritorijų planavimo vadovai); kursų data; vieta; laikas; trukmė; programos suderinimo dokumentas, jo numeris ir data. Pažymėjimas tvirtinamas mokymo organizacijos vadovo ir kursus rengiančios organizacijos antspaudu. Kursuose visiems atestuotiems architektams
numatytos paskaitos 22-mis temomis, tik statybos techninių sričių vadovams- penkiomis temomis.
.

Programos reikalavimai

Programa skirta atestuotiems architektams- statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovų- kvalifikacijai tobulinti.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba

Programos teikėjo savivaldybė

Kauno m. sav.

Programos teikėjo adresas

Kauno m. sav. Kauno m. Vilniaus g. 22-1A

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vilniaus g. 22 - 1, 44280, Kaunas

Renginio pradžia: 2020-11-24 10:00
Renginio pabaiga: 2020-11-24 13:00
Renginio tipas: Paskaita
Vykdančioji institucija: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
Renginio svetainės adresas: www.kauet.istaiga.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 861611510
Renginio koordinatoriaus el. paštas: jurate.merkeviciene@kauet.lt
Vykdymo adresas:

Kalvarijų g. 1, 09310, Vilnius

Renginio pradžia: 2020-11-10 13:00
Renginio pabaiga: 2020-11-12 16:00
Renginio tipas: Paskaita
Vykdančioji institucija: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
Renginio svetainės adresas: www.kauet.istaiga.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 861611510
Renginio koordinatoriaus el. paštas: jurate.merkeviciene@kauet.lt
Vykdymo adresas:

Vilniaus g. 22 - 1, 44280, Kaunas

Renginio pradžia: 2020-10-27 13:00
Renginio pabaiga: 2020-10-27 17:00
Renginio tipas: Paskaita
Vykdančioji institucija: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
Renginio svetainės adresas: www.kauet.istaiga.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 861611510
Renginio koordinatoriaus el. paštas: jurate.merkeviciene@kauet.lt
Vykdymo adresas:

Kalvarijų g. 1, 09310, Vilnius

Renginio pradžia: 2020-10-13 13:00
Renginio pabaiga: 2020-10-13 16:00
Renginio tipas: Paskaita
Vykdančioji institucija: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
Renginio svetainės adresas: www.kauet.istaiga.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 861611510
Renginio koordinatoriaus el. paštas: jurate.merkeviciene@kauet.lt
Vykdymo adresas:

Vilniaus g. 22 - 1, 44280, Kaunas

Renginio pradžia: 2020-09-29 12:00
Renginio pabaiga: 2020-09-29 17:00
Renginio tipas: Paskaita
Vykdančioji institucija: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
Renginio svetainės adresas: www.kauet.istaiga.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 861611510
Renginio koordinatoriaus el. paštas: jurate.merkeviciene@kauet.lt
Vykdymo adresas:

J. Aisčio g. 2, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., 56335, Kaišiadorių r. sav.

Renginio pradžia: 2020-09-08 09:00
Renginio pabaiga: 2020-09-08 17:00
Renginio tipas: Paskaita
Vykdančioji institucija: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
Renginio svetainės adresas: www.kauet.istaiga.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 861611510
Renginio koordinatoriaus el. paštas: jurate.merkeviciene@kauet.lt