Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Asmeninė lyderystė

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Valdymo padalinio vadovas

Programos kontaktinė trukmė

6

Programos aprašymas

Siekiant susitelkti sėkmingai veiklai lyderystė gali reikštis trijuose lygmenyse – asmeninės lyderystės, tarpasmeninės lyderystės ir organizacinės lyderystės. Ši programa skirta asmeninės lyderystės gebėjimams, t.y. savęs pažinimo, savęs motyvavimo ir savęs ugdymo, stiprinti.Programos tikslas – suteikti žinių apie su vidinėmis nuostatomis ir vertybėmis siejamų asmeninių savybių sąlygojamus gebėjimus, reikalingus siekiant susitelkti sėkmingai veiklai.
Programos uždaviniai:
1. Atskleisti lyderystės esmę.
2. Atskleisti savęs pažinimo, savęs motyvavimo ir savęs ugdymo ypatumus.

Programos reikalavimai

Specialių reikalavimų nėra, programos klausytojais gali būti bet kurio lygmens bet kokio tipo organizacijos darbuotojai ir vadovai.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Panevėžio kolegija

Programos teikėjo savivaldybė

Panevėžio m. sav.

Programos teikėjo adresas

Panevėžys, Laisvės a. 23

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų