Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Neformaliojo švietimo programa „Vokiečių kalba“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

70

Programos aprašymas

Programos tikslai:
Ugdyti sakytinio teksto supratimo gebėjimus klausantis dialogų, monologų, aprašomojo ir mišriojo tipo tekstų (informacinių skelbimų, interviu).
 Ugdyti rašytinio teksto supratimo gebėjimus skaitant sudėtingesnės sandaros informuojamojo, pasakojamojo, aprašomojo ir mišriojo tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų (pasisakymus, interviu, informacinius ir reklaminius  tekstus).
 Ugdyti kalbėjimo dialogu ir monologu gebėjimus, kuriant realias bendravimo situacijas, aiškiai apibrėžiant komunikacijos tikslą.
 Ugdyti rašytinio teksto kūrimo gebėjimus, kuriant realias bendravimo situacijas, aiškiai apibrėžiant komunikacijos tikslą.
 Atlikti skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo užduotis, naudojant įvairius metodus
 Ugdymo metu naudojami mokymo metodai: dialogas, interviu, darbas su dainomis, didaktinis žaidimas, projektas, darbas su garso ir vaizdo įrašais, darbas poromis ir grupėmis, trumpo teksto kūrimas, pratybos, aiškinimas, minčių lietus ir kt.

Programos reikalavimai

Programa skirta suaugusiems asmenims, norintiems mokytis visą gyvenimą. Paskirtis – ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją, saviraišką.
Mokyti savarankiškai ir adekvačiai įsivertinti kalbos mokymosi pasiekimus naudojantis EKA ir EKP.
Naudotis patirtimi, įgyta mokantis kitų kalbų.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Kėdainių kalbų mokykla

Programos teikėjo savivaldybė

Kėdainių r. sav.

Programos teikėjo adresas

Kėdainių r. sav. Kėdainių m. Pirmūnų g. 13A

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Pirmūnų g. 13A, 57214, Kėdainiai

Renginio pradžia: 2019-09-02 15:00
Renginio pabaiga: 2020-06-01 15:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Kėdainių kalbų mokykla