Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Neformaliojo švietimo programa „Anglų kalba“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

70

Programos aprašymas

Programa skirta kalbos vartotojams, jau įgijusiems anglų kalbos žinių, bet norintiems jas įtvirtinti, tobulinti ir praktiškai pritaikyti profesinėje veikloje ar mokymesi . Programa suteikia galimybes ugdytis bet kokio kalbos mokėjimo lygio anglų kalbos komunikacinę kompetenciją viešajame ir asmeniniame gyvenime, įgyti tam būtinų lingvistinių bei sociokultūrinių žinių ir gebėjimų, formuotis savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus. Besimokantieji daug laiko skiria kalbėjimo praktikai, pokalbio valdymo strategijoms, tobulina klausymo įgūdžius, plėtoja žodyną. Programa padeda peržengti psichologinį barjerą ir laisviau reikšti mintis anglų kalba.

Programos reikalavimai

Tikslas - sudaryti prielaidas suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą, tobulinant anglų kalbos ir bendrąsias kompetencijas, būtinas asmens visaverčiam gyvenimui, sėkmingam nuolatiniam savarankiškam mokymuisi, visuomeninei ir profesinei veiklai daugiakultūriame ir daugiakalbiame pasaulyje.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Kėdainių kalbų mokykla

Programos teikėjo savivaldybė

Kėdainių r. sav.

Programos teikėjo adresas

Kėdainių r. sav. Kėdainių m. Pirmūnų g. 13A

Programos vykdymo vietos adresas

Pirmūnų g. 13A, 57214, Kėdainiai

Programos vykdymo vieta - pradžia

2018-09-03

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Pirmūnų g. 13A, 57214, Kėdainiai

Renginio pradžia: 2019-09-02 17:00
Renginio pabaiga: 2020-06-01 17:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Kėdainių kalbų mokykla