Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaitininko neformaliojo mokymo programa asmenims su negalia

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Specialiuosius ugdymo poreikius turinčio asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Apskaitininkas

Programos kontaktinė trukmė

750

Programos aprašymas

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles;
• pirminę apskaitos dokumentaciją;
• apskaitos registrų sudėtį ir tvarką;
• teisines normas, reguliuojančius ūkinę veiklą, mokesčius ir darbo santykius;
• socialinio draudimo esmę ir paskirtį;
• pajamų, kaštų, darbo – našumo, pelno tarpusavio ryšius ir priklausomybę;
• tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą pagal jas reglamentuojančius LR įstatymus.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• taikyti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles;
• tvarkyti apskaitos dokumentaciją;
• rengti apskaitos registrus;
• tvarkyti dokumentaciją susijusią su mokesčių sistema ir darbo santykiais;
• parengti finansinę atskaitomybę;
Mokoma pagal profesinės reabilitacijos programą.

Programos reikalavimai

Reikalingas išsilavinimas: vidurinis.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Žirmūnų g. 143

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Žirmūnų g. 143, Vilnius

Renginio pradžia: 2019-09-02 00:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 8 61521900