Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (13)
Pavadinimas:

„Neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtra rajone: poreikiai, veiksmų planas, jo įgyvendinimas“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Dalyviai susimoka klausytojo pažymėjimo parengimo mokestį 0,60 eur.
Programos aprašymas:
Ši programa padėtų užmegzti konstruktyvų dialogą tarp skirtingo pavaldumo rajono teritorijoje veikiančių neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi institucijų. Įgyvendinant šią programą kvalifikuotų specialistų pagalba būtų identifikuojami rajono gyventojų skirtingų grupių švietimo(si) poreikiai, parengiamas bendras neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi ilgalaikis (bent trijų metų) veiksmų planas, aptariami jo įgyvendinimo ir vertinimo momentai.
Rajono tarybos sprendimu Varėnos švietimo centrui yra pavesta koordinuoti Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimą, tačiau siekiant tai atlikti vadybiškai tinkamai, pirmiausia būtina į planavimo procesą įtraukti visas tuo suinteresuotas institucijas. Ką ir užtikrintų siūlomos programos įgyvendinimas. Kita vertus, šios programos dalyviai turės galimybę plačiau suvokti savo veiklos kontekstą: rajono gyventojų poreikius, kitų institucijų neformalaus švietimo pasiūlą, rajono plėtrą reglamentuojančius dokumentus ir tuo pasinaudoję siūlyti gyventojams naujas mokymosi sritis , temas bei formas.

TIKSLAS

Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų plėtra rajone.

UŽDAVINIAI

Identifikuoti neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi pasiūlą ir poreikius.
Parengti ilgalaikį (trims metams) Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą.
Suteikti neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų teikėjams žinių ir gebėjimų vystyti tarpinstitucinę partnerystę.
Programos teikėjas: Varėnos švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Varėnos r. sav. Varėnos m. J. Basanavičiaus g. 9
Programos teikėjo savivaldybė: Varėnos r. sav.
Vykdančioji institucija: Varėnos švietimo centras
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 9, 65183, Varėna
Renginio pradžia: 2017-11-15 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-11-22 16:00:00
Renginio savivaldybė: Varėnos r. sav.
Pavadinimas:

Aktyvi darbo paieška ir pasiruošimas pokyčiams gyvenime

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Dalyviai nuo 18 m.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - padidinti programos dalyvių prisitaikymo galimybes darbo rinkoje bei gerinti jų integraciją į visuomenę, formuojant dalyvių pozityvią nuostatą į pokyčius, gilinant savęs pažinimą, mokant darbo paieškos, tinkamo prisistatymo darbdaviui, efektyvesnio bendravimo.
Programos teikėjas: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Programos teikėjo adresas: A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Vykdymo adresas: A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
Renginio pradžia: 2017-11-20 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-11-22 18:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: Minimalus amžius – 21 metai (įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti krovininius automobilius bei transporto priemonių junginius leidžiama nuo 18 metų). Dalyviai vairavimo mokyklai turi pateikti „B“ kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir nuotrauką dokumentams.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - transporto priemonių vairuotojams suteikti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad gebėtų saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijos transporto priemones, CE kategorijų transporto priemonių junginius ir naudotis visais mechanizmais ir įranga. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Kelių eismo taisykles, saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos ir darbų saugos taisykles, vairavimo (darbo) ir poilsio režimo ypatumus. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:tinkamai pasirengti, saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijos motorines transporto priemones ir CE kategorijos transporto priemonių junginius, užtikrinti eismo dalyvių saugumą, dirbti su tachografais, saugiai naudotis krovimo įranga, taisyklingai tvirtinti krovinius, nustatyti ir pašalinti paprasčiausius transporto priemonių gedimus. Mokinių žinios ir įgūdžiai vertinami baigus mokymą, naudojant 10 balų sistemą (žemiausias teigiamas balas - 6). Baigęs mokymo kursą asmuo įgis reikiamų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių saugiai, ekonomiškai vairuoti ir vežti krovinius C ir CE kategorijų transporto priemonėmis ir bus suteikta teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“, kuriuos išlaikius įgyjama teisė vairuoti C ir CE kategorijų transporto priemones.
Į mokymo kainą papildomai įtraukta: 10 val. papildomo vairavimo mieste, kur laikomas VĮ „Regitra“ egzaminas, vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas C kat. vairavimo egzaminas ir kelionė Į VĮ „Regitra“, vienas CE kat. vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“ laikyti egzaminą.
Programos teikėjas: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Programos teikėjo adresas: Vilties g. 1, Visaginas
Programos teikėjo savivaldybė: Visagino sav.
Vykdančioji institucija: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Vykdymo adresas: Vilties g. 1, 31118, Visaginas
Renginio pradžia: 2017-11-02 17:30:00
Renginio pabaiga: 2017-11-29 19:00:00
Renginio savivaldybė: Visagino sav.
Pavadinimas:

C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: Minimalus amžius – 21 metai (įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti krovininius automobilius bei transporto priemonių junginius leidžiama nuo 18 metų). Dalyviai vairavimo mokyklai turi pateikti „B“ kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir nuotrauką dokumentams.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - transporto priemonių vairuotojams suteikti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad gebėtų saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijos transporto priemones, CE kategorijų transporto priemonių junginius ir naudotis visais mechanizmais ir įranga. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Kelių eismo taisykles, saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos ir darbų saugos taisykles, vairavimo (darbo) ir poilsio režimo ypatumus. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:tinkamai pasirengti, saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijos motorines transporto priemones ir CE kategorijos transporto priemonių junginius, užtikrinti eismo dalyvių saugumą, dirbti su tachografais, saugiai naudotis krovimo įranga, taisyklingai tvirtinti krovinius, nustatyti ir pašalinti paprasčiausius transporto priemonių gedimus. Mokinių žinios ir įgūdžiai vertinami baigus mokymą, naudojant 10 balų sistemą (žemiausias teigiamas balas - 6). Baigęs mokymo kursą asmuo įgis reikiamų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių saugiai, ekonomiškai vairuoti ir vežti krovinius C ir CE kategorijų transporto priemonėmis ir bus suteikta teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“, kuriuos išlaikius įgyjama teisė vairuoti C ir CE kategorijų transporto priemones.
Į mokymo kainą papildomai įtraukta: 10 val. papildomo vairavimo mieste, kur laikomas VĮ „Regitra“ egzaminas, vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas C kat. vairavimo egzaminas ir kelionė Į VĮ „Regitra“, vienas CE kat. vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“ laikyti egzaminą.
Programos teikėjas: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Programos teikėjo adresas: Vilties g. 1, Visaginas
Programos teikėjo savivaldybė: Visagino sav.
Vykdančioji institucija: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Vykdymo adresas: Vilties g. 1, 31118, Visaginas
Renginio pradžia: 2017-12-01 17:30:00
Renginio pabaiga: 2018-01-02 19:00:00
Renginio savivaldybė: Visagino sav.
Pavadinimas:

C, CE, D kategorijų transporto priemonių vairuotojo rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: Minimalus amžius – 24 metai (mokytis galima nuo 23 metų). Dalyviai vairavimo mokyklai turi pateikti „B“ kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir nuotrauką dokumentams.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - transporto priemonių vairuotojams suteikti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad gebėtų saugiai ir ekonomiškai vairuoti C, D kategorijų transporto priemones ir CE kategorijos transporto priemonių junginius, naudotis visais mechanizmais ir įranga, bei keleivių vežimo infrastruktūra. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Kelių eismo taisykles, saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos ir darbų saugos taisykles, vairavimo (darbo) ir poilsio režimo ypatumus, atsakomybės vežant keleivius ypatybes. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: tinkamai pasirengti, saugiai ir ekonomiškai vairuoti C, D kategorijos motorines transporto priemones ir CE kategorijos transporto priemonių junginius, saugiai vežti keleivius D kategorijos motorinėmis transporto priemonėmis, užtikrinti eismo dalyvių saugumą, dirbti su tachografais, saugiai naudotis krovimo įranga, taisyklingai tvirtinti krovinius, nustatyti ir pašalinti paprasčiausius transporto priemonių gedimus, tikrinti transporto priemonės saugos priemones ir jomis naudotis, taisyklingai sudėlioti ir vežti bagažą, sustoti stotelėje, saugiai įlaipinti ir išlaipinti bei susodinti keleivius. Baigęs mokymo kursą asmuo įgis reikiamų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių saugiai, ekonomiškai vairuoti ir vežti krovinius C kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis ir CE kategorijos transporto priemonių junginiais, saugiai vežti keleivius D kategorijos motorinėmis transporto priemonėmis ir bus suteikta teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“, kuriuos išlaikęs įgyjama teisę vairuoti C, D kategorijų transporto priemones ir CE kategorijos transporto priemonių junginius.
Į mokymo kainą papildomai įtraukta: 10 val. kiekvienai kategorijai papildomo vairavimo mieste, kur laikomas VĮ „Regitra“ egzaminas, vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas C kat. vairavimo egzaminas ir kelionė Į VĮ „Regitra“, vienas D kat. vairavimo egzaminas ir kelionė Į VĮ „Regitra“, vienas CE kat. vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“ laikyti egzaminą, autobuso nuoma vienam egzaminui VĮ „Regitra“.
Programos teikėjas: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Programos teikėjo adresas: Vilties g. 1, Visaginas
Programos teikėjo savivaldybė: Visagino sav.
Vykdančioji institucija: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Vykdymo adresas: Vilties g. 1, 31118, Visaginas
Renginio pradžia: 2017-11-02 10:30:00
Renginio pabaiga: 2017-12-13 12:00:00
Renginio savivaldybė: Visagino sav.
Pavadinimas:

D ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai
Programos reikalavimai: Minimalus amžius – 24 metai (įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius (95 kodas), mokytis ir vairuoti autobusus leidžiama nuo 18 metų). Dalyviai vairavimo mokyklai turi pateikti „B“ ir „C“ kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir nuotrauką dokumentams.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - transporto priemonių vairuotojams suteikti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad gebėtų saugiai ir ekonomiškai vairuoti D kategorijos transporto priemones ir CE kategorijos transporto priemonių junginius, saugiai vežti keleivius D kategorijos transporto priemonėmis ir naudotis visais mechanizmais ir įranga, bei keleivių vežimo infrastruktūra. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Kelių eismo taisykles, saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos ir darbų saugos taisykles, vairavimo (darbo) ir poilsio režimo ypatumus, atsakomybės vežant keleivius ypatybes. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: tinkamai pasirengti, saugiai ir ekonomiškai vairuoti D kategorijos transporto priemones ir CE kategorijos transporto priemonių junginius, saugiai vežti keleivius D kategorijos motorinėmis transporto priemonėmis užtikrinti eismo dalyvių saugumą, dirbti su tachografais, tikrinti transporto priemonės saugos priemones ir jomis naudotis, taisyklingai sudėlioti ir vežti bagažą, sustoti stotelėje, saugiai įlaipinti ir išlaipinti bei susodinti keleivius, saugiai naudotis krovimo įranga, taisyklingai tvirtinti krovinius, nustatyti ir pašalinti paprasčiausius transporto priemonių gedimus. Baigęs mokymo kursą asmuo įgis reikiamų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių saugiai, ekonomiškai vairuoti ir vežti keleivius ir krovinius atitinkamai D ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis ir bus suteikta teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“, kuriuos išlaikęs įgyjama teisę vairuoti D ir CE kategorijų transporto priemones.
Į mokymo kainą papildomai įtraukta: 10 val. kiekvienai kategorijai papildomo vairavimo mieste, kur laikomas VĮ „Regitra“ egzaminas, vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas D kat. vairavimo egzaminas ir kelionė Į VĮ „Regitra“, vienas CE kat. vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“ laikyti egzaminą, autobuso nuoma vienam egzaminui VĮ „Regitra“.
Programos teikėjas: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Programos teikėjo adresas: Vilties g. 1, Visaginas
Programos teikėjo savivaldybė: Visagino sav.
Vykdančioji institucija: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Vykdymo adresas: Vilties g. 1, 31118, Visaginas
Renginio pradžia: 2017-11-02 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-11-29 11:30:00
Renginio savivaldybė: Visagino sav.
Pavadinimas:

Gebėjimas būti savimi - drąsa gyventi

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Dalyviai nuo 18 m.
Programos aprašymas:
Programa skirta asmenims, kurie:
- siekia labiau pažinti save ir pilniau realizuoti;
- siekia didesnio pasitenkinimo savo gyvenimu;
- nori autentiško bendravimo su aplinkiniais;
- kelia gyvenimo prasmės klausimus.
Programos teikėjas: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Programos teikėjo adresas: A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Vykdymo adresas: A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
Renginio pradžia: 2017-11-20 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-11-21 18:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Jausmų ir emocijų valdymas sudėtingose gyvenimo situacijose

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Dalyviai nuo 18 m.
Programos aprašymas:
Programą sudaro dvi dalys:
1. Emocinė kompetencija ir gyvenimo sėkmė. Pirmoje dalyje bus pateikiamos žinios apie emocinės kompetencijos sampratą ir svarbą, bazines emocijas ir jų pagrindines fuhnkcijas.
2. Emocijų ir jausmų konstruktyvus valdymas sudėtingose situacijose. Antroje dalyje bus pateiktos žinios ir praktinės užduotys, skirtos savo jausmų valdymo mokymuisi. Dalyviai taip pat bus mokomi problemų sprendimo bei mocinės įtampos mažinimo būdų, taigu tuo pačiu bus lavinami ir savireguliacijos gebėjimai.
Programos teikėjas: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Programos teikėjo adresas: A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Vykdymo adresas: A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
Renginio pradžia: 2017-11-20 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-11-21 18:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Komunikacija anglų kalba

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Programa, skirta suaugusiems besimokantiems, norintiems tobulinti komunikavimo užsienio kalba kompetenciją.
Programos aprašymas:
Užsienio kalbų mokymasis ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei skleistis ir bręsti, padeda bendrauti su pasauliu, pažinti kitas kultūras, dalytis informacija bei socialinėmis kultūrinėmis vertybėmis su kitų tautų žmonėmis, plėsti lingvistinį akiratį bei formuoti bendrąją kalbos kultūrą. Užsienio kalbų mokėjimui didelis dėmesys skiriamas Europos Sąjungos kalbų politiką reglamentuojančiuose dokumentuose, nes užsienio kalbų mokymasis yra svarbus kiekvieno asmens kompetencijos elementas bei besimokančios asmenybės požymis.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta komunikacijos anglų kalbos kompetencijos plėtojimui bei suteikia galimybę vartoti anglų kalbą įvairiose asmeninio bei viešojo gyvenimo situacijose. Komunikacinis užsienio kalbos mokymas yra orientuotas į kalbos gebėjimų ugdymą: kalbėjimo, supratimo iš klausos, rašymo ir skaitymo.
Programą sudaro 120 ak. val.: 3 moduliai po 40 ak. val. Moduliai parengti pagal Bendruosius kalbų metmenis Europoje: I modulis (40 ak. val.) skirtas A1 lygiui, II modulis (40 ak. val.) – A2 lygiui ir III modulis (40 ak. val.) –B1 lygiui.
Programos teikėjas: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Anykščių r. sav. Anykščių m. Muziejaus g. 20
Programos teikėjo savivaldybė: Anykščių r. sav.
Vykdančioji institucija: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Muziejaus g. 20, 29147, Anykščiai
Renginio pradžia: 2017-11-06 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-28 00:00:00
Renginio savivaldybė: Anykščių r. sav.
Pavadinimas:

Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Kursas skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Programos aprašymas:
Kurso programą sudaro 3 moduliai: pedagogikos, psichologijos ir didaktikos. Kiekvienam moduliui skiriama po 40 kontaktinių akademinių valandų ir 20 savarankiško darbo akademinių valandų. Pedagogikos modulyje dalyviai įgys teorinių pedagogikos žinių, ugdys pedagoginį mąstymą ir mokytojui būtinas kompetencijas taikys profesinės veiklos kontekste, įgalinančias planuoti ir organizuoti į mokinį orientuotą ugdymo(si) procesą. Psichologijos modulyje įgys teorinių žinių apie asmens psichologinę raidą, individualius asmenybės bruožus ir įvairovę, mokymo(si) problematiką, plėtos gebėjimus šias žinias taikyti pedagoginėje praktikoje. Didaktikos modulyje dalyviai įgys teorinių žinių apie ugdymo(si) proceso struktūrą, funkcijas, pagrindus, ugdymo(si) turinio modeliavimo bei realizavimo būdus, didaktikos principus, ugdymo(si) metodus ir strategijas, formas ir priemones, ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimą.
Programos teikėjas: Klaipėdos universitetas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-11-06 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-29 16:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Pykčio valdymas dailės terapijos pagalba

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Dalyvauti visuose užsiėmimuose
Programos aprašymas:
Ši 20 akad. val. programa skirta pažinti ir tinkamai išlieti savo pyktį. Seminaras skirtas besidomintiems dailės terapija ir jos taikymo galimybėmis, bei tiems, kurie siekia asmeninio tobulėjimo ir savęs pažinimo. Seminaro dalyviai išklausę teoriją ir atlikę praktines užduotis, patobulins asmeninio tobulėjimo ir savęs pažinimo kompetencijas.
Programos teikėjas: Biržų švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Biržų r. sav. Biržų m. Vytauto g. 32
Programos teikėjo savivaldybė: Biržų r. sav.
Vykdančioji institucija: Biržų švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Biržų miesto sen., Biržų r. sav.
Renginio pradžia: 2017-11-11 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-16 14:00:00
Renginio savivaldybė: Biržų r. sav.
Pavadinimas:

Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų stiprinimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta paslaugų sektoriaus darbuotojams.
Programos aprašymas:
Ši programa skirta darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui. ,,Mokymosi visą gyvenimą memorandume“ pabrėžiama būtinybė aktyviau skatinti mokymąsi darbo vietose įmonėms bei organizacijoms tampant besimokančiomis organizacijomis. Svarbu sudaryti lygias galimybes mokytis visiems darbuotojams, atsižvelgiant į jų darbo, šeimos bei globotinių padėtį. Tai Europos komisijos dokumentas. Esminė švietimo paskirtis – suteikti asmeniui brandaus savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam tobulinti savo gebėjimus visą gyvenimą.
Įgyvendinant šią programą bus sudarytos galimybės suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui bei sprendžiama aktuali Anykščių rajone paslaugas teikiančių darbuotojų problema – nepakanka administracinių gebėjimų, būtinų viešųjų paslaugų kokybei užtikrinti ir gerinti. Ši programa atitinka vieną iš Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų sąlygų – darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas.
Šios problemos aktualumą įrodo šie veiksniai:
• asmeninis nepasitenkinimas darbu ir motyvacijos stoka, dažnai trukdančių patiems darbuotojams siekti aukštesnės teikiamų paslaugų kokybės. Dėl aukščiau minėtų priežasčių dalis paslaugų įstaigų darbuotojų praranda norą stengtis, diegti naujoves savo darbe.
• nedidelės asmeninės pajamos, neleidžiančios darbuotojams patiems tobulinti savo kvalifikacijos.
• nepakankamos užsienio kalbos ir informacinių technologijų žinios.
Pastarasis veiksnys pats savaime yra kliūtis ir siekiant stiprinti savo administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, tai aktualu plėtojant partnerystės tinklus su užsienio šalių partneriais bei teikiant kokybiškas paslaugas. Projekto metu paslaugų sektoriaus darbuotojams bus suteikiama žinių administracinių gebėjimų tobulinimui. Tai padidins jų gebėjimą prisitaikyti prie vis kintančių darbo ir gyvenimo sąlygų, skatins ieškoti ir įsisavinti informaciją iš naujų šaltinių, įgalins taikyti naujus darbo organizavimo metodus.
Mokymai bus sistemingi, o įgytos žinios, pritaikomos kasdieniame darbe, užtikrins geresnę darbo bei paslaugų teikimo kokybę.
Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 24 ak. val.: 4 seminarai po 6 ak. val.:
• Seminaras ,,Aptarnavimo kultūra“. Dalyviai pagilins žinias bei įgis praktinių įgūdžių apie klientų aptarnavimo sampratą; teigiamo pirmojo įspūdžio formavimo ypatumus; klientų aptarnavimo technikas; bendravimo su klientu telefonu bei komunikacijos raštu aspektus.
• Seminaras ,,Etiketas: kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės?“ Dalyviai šios temos metu pagilins žinias ir įgūdžius apie pagrindines netinkamo elgesio priežastis; pagrindinius etiketo principus ir jų taikymą praktikoje; didžiausias žmonių bendravimo klaidas.
• Seminaras ,,Įstaigos įvaizdžio formavimas“. Dalyviai pagilins žinias apie įstaigos teigiamo įvaizdžio kūrimą, viešųjų ryšių ir išorės komunikacijos įtaką įstaigos įvaizdžiui, susipažins su įvaizdžio kūrimo metodais ir priemonėmis.
• Seminaras ,,Asmeninių kompetencijų valdymas: pozityvus mąstymas, streso ir konfliktų valdymas“. Šios temos metu dalyviams bus suteikta žinių ir įgūdžių, kaip išvengti konfliktinių situacijų ir kaip savo darbe pritaikyti efektyviausias konfliktų valdymo ir streso įveikos technikas.
Programos teikėjas: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Anykščių r. sav. Anykščių m. Muziejaus g. 20
Programos teikėjo savivaldybė: Anykščių r. sav.
Vykdančioji institucija: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Muziejaus g. 20, 29147, Anykščiai
Renginio pradžia: 2017-11-17 11:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-05 16:00:00
Renginio savivaldybė: Anykščių r. sav.
Pavadinimas:

Web Design kursai (320 val.)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Interneto svetainės dizaineris
Programos reikalavimai: Asmenys, turintys minimalius kompiuterinio raštingumo įgudžius
Programos aprašymas:
Kurso trukmė – 2 mėnesiai (320 val.) LDB Dieninis Web dizaino kursas orientuotas į motyvuotus, pradedančiuosius web dizainerius, norinčius persikvalifikuoti ar pritaikyti jau turimus įgūdžius, kuriant tinklalapių ar aplikacijų dizainą. Programoje akcentuojama svarbiausių teorinių žinių įsisavinimas, pritaikant naujai įgytas žinias praktinėse užduotyse. Sužinosite tinklapio turinio sudarymo ir dizaino bei tipografijos pagrindus, spalvų derinimo ir kompozicijos paslaptis. Susipažinsite su Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Sketch, InVision app, teksto redaktoriais, įvairiais online įrankiais, projektų valdymo ir kt.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Sauletekio Al. - 15, Antakalnio sen., 10221, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-11-13 08:00:00
Renginio pabaiga: 2018-01-12 16:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos (19) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

Anglų kalbos kursai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Projekto KA 1 „Digital Opportunities in Preschool“ dalyviai
Programos aprašymas:
Anglų kalba neabejotinai yra viena iš svarbiausių pasaulio mastu, tiek kaip gimtoji, tiek kaip antroji užsienio kalba. Stiprėjant įvairaus lygio ryšiams su ES institucijomis bei bendražmogiškiems tarpusavio ryšiams vis dažniau iškyla poreikis mokėti užsienio kalbą. Užsienio kalbos mokėjimas atveria daugiau galimybių ir leidžia išvengti nepatogių situacijų. Kursų metu simuliacijos sukurs palankią kalbinę atmosferą, o praktiniai užsiėmimai vyks tarsi pokalbiai realiose situacijose. Bus paliestos kasdieniniame gyvenime reikalingos temos, dalyviai nuolat pildys savo užsienio kalbos leksikos bagažą. Didžiausias dėmesys bus skirtas supratimo iš klausos ir kalbėjimo kompetencijai lavinti. Bus naudojami įvairūs mokymo(si) šaltiniai.
Programos teikėjas: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. V. Dambrausko g. 17-2
Programos teikėjo savivaldybė: Šiaulių r. sav.
Vykdančioji institucija: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, 81149, Šiaulių r. sav.
Renginio pradžia: 2017-11-07 13:00:00
Renginio pabaiga: 2018-01-02 15:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių r. sav.
Pavadinimas:

Auklėtojų padėjėjų vaidmenų plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Ikimokyklinio ugdymo institucijų auklėtojų padėjėjai
Programos aprašymas:
Programa remiasi Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programos tikslais ir uždaviniais, siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę, plėtojant su vaikais dirbančio personalo pedagogines, psichologines kompetencijas. Programa skirta tobulinti auklėtojų padėjėjų darbą.
Programos teikėjas: Šiaulių universitetas
Programos teikėjo adresas: Vilniaus g. 88, Šiauliai
Programos teikėjo savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Vykdančioji institucija: Šiaulių universitetas
Vykdymo adresas: Stoties g. 11, Šiauliai
Renginio pradžia: 2017-11-02 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-22 16:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Pavadinimas:

Edukacinės technologijos ir svarbiausių 21-o amžiaus gebėjimų ugdymas anglų kalbos pamokose

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Specialių reikalavimų programos dalyviams nėra.
Programos aprašymas:
Programa skirta anglų kalbos mokytojams praplėsti ir pagilinti edukacinių technologijų panaudojimo anglų kalbos pamokose žinias. Taip pat ji orientuota į svarbiausių 21-o amžiaus gebėjimų (problemų sprendimas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir mokymasis mokytis) ugdymą, kuris turėtų būti integruotas į kiekvieno dalyko pamokas. Žinios bus įtvirtinamos praktiniais darbais ir individualiomis užduotimis kompiuterizuotoje klasėje.
Programos teikėjas: Kauno technologijos universitetas
Programos teikėjo adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 73
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Kauno technologijos universitetas
Vykdymo adresas: A. Mickevičiaus g. 37 - 103, Kaunas
Renginio pradžia: 2017-12-27 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-28 17:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Geografinės informacinės (GIS) ir modeliavimo sistemų taikymas mokantis tyrinėjant

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Kompetencija(-os): Pagrindinis skaitmeninės kompetencijos lygmuo Praktinės veiklos patirtis: Mokymosi tyrinėjant metodo naudojimas ugdyme
Programos aprašymas:
Skaitmeninės technologijos atveria naujas galimybes pažinti supantį pasaulį. Skaitmeninės priemonės – planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai, jutikliai, valdikliai – geba kaupti, apdoroti, išsaugoti daugybę duomenų apie supančią aplinką. Programinė įranga teikia įvairias galimybes šių duomenų vaizdavimui, tyrinėjimui ir išvadų gavimui. Mokykloje svarbu ugdyti erdvinį mąstymą, remiantis naujomis technologijomis ir bendradarbiavimą, problemų sprendimą, kritinį mąstymą skatinančiais ugdymo metodais. Atvirieji švietimo ištekliai – skaitmeninės GIS ir modeliavimo Sketch Up sistemos, skirtos tyrinėti aplinką vykdant įvairius dalykus siejančius projektus. Šias priemones gali sėkmingai naudoti įvairių dalykų mokytojai, siekdami ugdymo tikslų įgyvendinimo.
Įvairių dalykų mokytojams skirtą programą sudarys teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje bus nagrinėjamos skaitmeninės priemonės, jomis atlikti darbai ir įvairių užduočių pavyzdžiai. Praktinėje dalyje mokytojai, naudodami skaitmeninę programinę įrangą, atliks užduotis, kūrybinius darbus, kurs savarankiškus projektus, mokinių veiklų scenarijus, nagrinės kolegų atliktas užduotis ir sukurtus projektus.
Programa susideda iš 40 akademinių valandų: 12 valandų yra skiriamos teorijai: erdvinio mąstymo elementams, programinės įrangos ir sukurtų pavyzdžių nagrinėjimui; 20 valandų – praktinei veiklai ir 8 valandos – savarankiškam darbui.
Pagrindinės temos:
1. Mokinių erdvinio mąstymo ugdymas.
2. Geografinės informacijos sistemos naudojimas kuriant skaitmeninį turinį.
3. Skaitmeninių duomenų rinkimas, tyrinėjimas ir naudojimas kuriant žemėlapį.
4. Žemėlapiais paremto pasakojimo kūrimas.
5. Erdvinių duomenų rinkimas lauke, jų sinchronizacija ir žemėlapio atnaujinimas.
6. Trimatės modeliavimo programos ir jų naudojimas ugdyme.
7. Trimačių skaitmeninių objektų kūrimas ir spausdinimas.
Mokytojai susikurs paskyras, išnagrinės ir naudos atvirą programinę įrangą, skirtą aplinkos tyrinėjimui ir modeliavimui, interaktyviam pasakojimui kurti; gebės naudoti skaitmenines priemones ugdant mokinių mokymosi tyrinėjant gebėjimus.
Programos teikėjas: Ugdymo plėtotės centras
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Katkaus g. 44
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Ugdymo plėtotės centras
Vykdymo adresas: Didlaukio g. 47 - VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-06-18 10:00:00
Renginio pabaiga: 2018-06-21 17:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Pradinis kompiuterinis raštingumas
Programos aprašymas:
Kam reikalinga html ir css? Tai yra vadinamoji tinklalapių kūrimo abėcėlė. Noriu papildyti savo wordpress ar joomla puslapį, o standartinės priemonės man to neleidžia? Išeitis panaudokite html ir css kodus.

Šiame kurse būsite supažindinami su HTML ir CSS programavimo pradmenimis. Į šį kursą taip pat įeina svetainės struktūros projektavimas, dokumento struktūros aprašymo žymės, teksto grupavimas, formatavimas, lentelės, fonas, paveikslėliai, nuorodos. CSS dokumento struktūra. Tinklalapio publikavimas.
Programos teikėjas: VšĮ "Švietimo tinklas"
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Bijūnų g. 7-2
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: VšĮ "Švietimo tinklas"
Vykdymo adresas: Bijūnų g., Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-11-27 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-08 23:59:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.