Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (38) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

Android programavimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas organizuojamų ir vykdomų mokymų metu, pagal Android programą, bus galima išmokti naudotis įrankiais kuriant Android mobiliąsias aplikacijas, išmokstama Kotlin programavimo pagrindų, taip pat supažindinama su duomenų saugojimo ir apdorojimo būdais, asinchroninio ir reaktyvaus programavimo pagrindais, pagrindinėmis programavimo architektūromis ir pagrindiniais Google įrankiais (Firebase, Cloud Messaging, Google Maps).
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: A. Jakšto g. 6, Kaunas
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Android programavimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas organizuojamų ir vykdomų mokymų metu, pagal Android programą, bus galima išmokti naudotis įrankiais kuriant Android mobiliąsias aplikacijas, išmokstama Kotlin programavimo pagrindų, taip pat supažindinama su duomenų saugojimo ir apdorojimo būdais, asinchroninio ir reaktyvaus programavimo pagrindais, pagrindinėmis programavimo architektūromis ir pagrindiniais Google įrankiais (Firebase, Cloud Messaging, Google Maps).
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 70, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Android programavimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas organizuojamų ir vykdomų mokymų metu, pagal Android programą, bus galima išmokti naudotis įrankiais kuriant Android mobiliąsias aplikacijas, išmokstama Kotlin programavimo pagrindų, taip pat supažindinama su duomenų saugojimo ir apdorojimo būdais, asinchroninio ir reaktyvaus programavimo pagrindais, pagrindinėmis programavimo architektūromis ir pagrindiniais Google įrankiais (Firebase, Cloud Messaging, Google Maps).
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalba pažengusiesiems

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Anglų kalbos pradedančiųjų lygio gebėjimai ir žinios
Programos aprašymas:
Remiantis Giedriaus Steponavičiaus apklausa „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklės savivaldybėse apžvalga“, kurios tikslas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo įgyvendinimas savivaldybėse ir koordinatorių vykdomos funkcijos (apklausa vykdyta 2018-04-16–2018-04-31 siunčiant Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro parengtą klausimyną 60 savivaldybių, gauti užpildyti 59) galima teigti, „kad savivaldybėse dėmesys neformaliam suaugusiųjų švietimui nėra pakankamas. Tik 10% savivaldybių koordinatorių suaugusiųjų neformalusis švietimas ir tęstinis mokymasis yra pagrindinė funkcija, 20% – skirtas finansavimas“.
Panevėžio rajono švietimo centras atlieka koordinatoriaus funkcijas savivaldybėje, todėl norėdamas išsiaiškinti, kokių paslaugų trūksta suaugusiesiems užsakė tyrimą. Šiaulių universiteto Edukologijos katedros atliktas tyrimas „Suaugusiųjų švietimo prieinamumas ir kaitos veiksniai (Panevėžio rajono atvejis)“ atskleidė, kad 28% apklaustųjų norėtų pagilinti bendravimo užsienio kalba įgūdžius (empiriniame tyrime dalyvavo 5 Panevėžio rajono savivaldybės specialistai ir 288 Panevėžio rajono gyventojai). Komunikavimo anglų kalba kompetencija yra svarbi norint įsitvirtinti darbo rinkoje, tačiau dalis respondentų paminėjo, kad mokymuisi trūksta lėšų.
Programa „Anglų kalbos mokymai pažengusiesiems“ parengta įgyvendinant „Erasmus+“ projektą „MOVE-ON“, Nr. 2018-1-PT01-KA204-047314 ir siekiant patenkinti Panevėžio rajono gyventojų poreikius. Atsižvelgiant į projekto tikslus bus ugdomos suaugusiųjų užsienio kalbos ir meninės saviraiškos kompetencijas. Programos trukmė 40 val., ji skirta suaugusiesiems, jau turintiems žinių apie kalbos struktūrą bei tarimą, gebantiems suprasti nesudėtingo lygio tekstus.
Įgyvendinant programą bus siekiama, kad besimokantieji galėtų suprasti skaitomą sudėtingesnio lygio tekstą, kalbėti tema „Self awareness – who am I“, atliktų kūrybines saviraiškos užduotis.
Remiantis minėtu ŠU tyrimu, 10 % suaugusiųjų norėtų turėti galimybę tobulinti kvalifikaciją, 2–3 mokymų dalyviams, geriausiai atitinkantiems tikslinei grupei keliamus reikalavimus, bus sudarytos sąlygos dalyvauti Portugalijoje ir Lenkijoje vyksiančiuose projekto mokymuose.
Programos aktualumą ir inovatyvumą lemia į gyvenamąjį laikotarpį orientuota mokymų medžiaga (knyga „CREATE to Communicate Art Activities for the English as a Foreign Language Classroom“, interaktyvios lentos panaudojimas, filmų peržiūros, muzikos klausymasis, knygų skaitymas. Daug dėmesio skiriama šnekamosios anglų kalbos ugdymui, meninei saviraiškai.
Programos teikėjas: Panevėžio rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Programos teikėjo savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Vykdančioji institucija: Panevėžio rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: Beržų g. 50, Panevėžys
Renginio pradžia: 2018-12-03 16:30:00
Renginio pabaiga: 2019-01-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalbos mokymai pradedantiesiems

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Motyvacija mokytis užsienio kalbų.
Programos aprašymas:
Remiantis Giedriaus Steponavičiaus apklausa „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklės savivaldybėse apžvalga“, kurios tikslas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo įgyvendinimas savivaldybėse ir koordinatorių vykdomos funkcijos (apklausa vykdyta 2018-04-16–2018-04-31 siunčiant Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro parengtą klausimyną 60 savivaldybių, gauti užpildyti 59) galima teigti, „kad savivaldybėse dėmesys neformaliam suaugusiųjų švietimui nėra pakankamas. Tik 10% savivaldybių koordinatorių suaugusiųjų neformalusis švietimas ir tęstinis mokymasis yra pagrindinė funkcija, 20% – skirtas finansavimas“.
Panevėžio rajono švietimo centras atlieka koordinatoriaus funkcijas savivaldybėje, todėl norėdamas išsiaiškinti, kokių paslaugų trūksta suaugusiesiems užsakė tyrimą. Šiaulių universiteto Edukologijos katedros atliktas tyrimas „Suaugusiųjų švietimo prieinamumas ir kaitos veiksniai (Panevėžio rajono atvejis)“ atskleidė, kad 28% apklaustųjų norėtų pagilinti bendravimo užsienio kalba įgūdžius (empiriniame tyrime dalyvavo 5 Panevėžio rajono savivaldybės specialistai ir 288 Panevėžio rajono gyventojai). Komunikavimo anglų kalba kompetencija yra svarbi norint įsitvirtinti darbo rinkoje, tačiau dalis respondentų paminėjo, kad mokymuisi trūksta lėšų.
Programa „Anglų kalbos mokymai pradedantiesiems“ parengta įgyvendinant „Erasmus+“ projektą „MOVE-ON“, Nr. 2018-1-PT01-KA204-047314 ir siekiant patenkinti Panevėžio rajono gyventojų poreikius. Atsižvelgiant į projekto tikslus bus ugdomos suaugusiųjų užsienio kalbos ir meninės saviraiškos kompetencijas. Programos trukmė 40 val., ji skirta suaugusiesiems, tik pradedantiems mokytis anglų kalbą. Įgyvendinant programą bus siekiama, kad besimokantieji galėtų suprasti skaitomą nesudėtingesnio lygio tekstą, prisistatyti realiose gyvenamose situacijose.
Remiantis minėtu ŠU tyrimu, 10 % suaugusiųjų norėtų turėti galimybę tobulinti kvalifikaciją, net trims mokymų dalyviams, geriausiai atitinkantiems tikslinei grupei keliamus reikalavimus, bus sudarytos sąlygos dalyvauti Lenkijoje vyksiančiuose projekto mokymuose.
Programos aktualumą ir inovatyvumą lemia į gyvenamąjį laikotarpį orientuota mokymų medžiaga (knyga „CREATE to Communicate Art Activities for the English as a Foreign Language Classroom“, interaktyvios lentos panaudojimas, filmų peržiūros, muzikos klausymasis, knygų skaitymas. Daug dėmesio skiriama šnekamosios anglų kalbos ugdymui, meninei saviraiškai.
Programos teikėjas: Panevėžio rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Programos teikėjo savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Vykdančioji institucija: Panevėžio rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: Beržų g. 50, Panevėžys
Renginio pradžia: 2018-12-03 16:30:00
Renginio pabaiga: 2019-03-31 15:00:00
Renginio savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: A. Jakšto g. 6, Kaunas
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: A. Jakšto g. 6, Kaunas
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: A. Jakšto g. 6, Kaunas
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 70, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 70, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Animacija

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Programuotojas
Programos reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas. Pageidautina, bet neprivaloma: meninis išsilavinimas ar bet kokio piešimo, dizaino, maketavimo patirtis.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos technologijų institutas, teikia Animacijos programą (vienas iš Multimedijos modulių), kurios pagrindu, per 10 savaičių mokymosi paruošiami kompetetingi animacijos specialistai, sugebantys savarankiškai valdyti vizualinę medžiagą, dirbti su realiais (nedideliais) kino, televizijos, reklamos ir žaidimų projektais, naudodamiesi Adobe After Effects, Autodesk Maya ir kitomis programomis. Taip pat, išmokstama parinkti ir pritaikyti garso takelį, įrašą ar garso efektus, bei tinkamai naudotis audiovizualine montažo programine įranga.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 70, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

B kategorijos automobilių vairuotojo rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Automobilio vairuotojas
Programos reikalavimai: Minimalus amžius - nuo 18 metų (mokytis galima nuo 17 metų). Dalyviai vairavimo mokyklai turi pateikti galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir nuotrauką dokumentams.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - transporto priemonių vairuotojams suteikti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad gebėtų saugiai ir ekonomiškai vairuoti B kategorijos automobilį ir naudotis visais mechanizmais ir įranga. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Kelių eismo taisykles, saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos ir darbų saugos taisykles, specifinius rizikos veiksnius, eismo įvykių priežastis ir draudimo ypatumus. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: tinkamai pasirengti, saugiai ir ekonomiškai vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, užtikrinti eismo dalyvių saugumą, užpildyti eismo įvykio deklaraciją, nustatyti ir pašalinti paprasčiausius transporto priemonių gedimus. Baigęs mokymo kursą asmuo įgis reikiamų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių saugiai, ekonomiškai vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir bus suteikta teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“, kuriuos išlaikius įgyjama teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones.
Į mokymo kainą papildomai įtraukta: 10 val. papildomo vairavimo įgūdžiams tobulinti pagal vertinimo kriterijus prieš vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“, vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas B kat. vairavimo egzaminas ir kelionė Į VĮ „Regitra“ laikyti egzaminą.
Programos teikėjas: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Programos teikėjo adresas: Vilties g. 1, Visaginas
Programos teikėjo savivaldybė: Visagino sav.
Vykdančioji institucija: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Vykdymo adresas: Vilties g. 1, 31118, Visaginas
Renginio pradžia: 2018-12-03 17:00:00
Renginio pabaiga: 2019-01-10 18:30:00
Renginio savivaldybė: Visagino sav.
Pavadinimas:

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS ES (2016/679). PRITAIKYMAS. TEISINIAI ASPEKTAI.

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Išsilavinimas - pagrindinis.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - padėti asmenims, įstaigomis ir organizacijoms tinkamai pritaikyti ES Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Siekiant tinkamai įgyvendinti tikslą, keliami tokie uždaviniai: 1) supažindinti su asmens duomenų apsaugos reforma, t. y. privalomų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų naujovėmis; 2) supažindinti su Reglamente įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo principais ir jų tvarkymo teisiniu pagrindu; 3) supažindinti su asmens duomenų valdytojo pareigomis ir asmens duomenų subjekto teisėmis ir aptarti jų užtikrinimo būdus bei priemones; 4) aptarti asmens duomenų saugumo reikalavimus ir teisinę atsakomybę už jų nesilaikymą; 5) aptarti pagrindinius įstaigų, organizacijų veiklos etapus (žingsnius) rengiantis įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos, reikalavimus ir kokius veiksmus artimiausiu metu svarbiausia atlikti.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Juridus"
Programos teikėjo adresas: J. Janonio g. 18-2, Klaipėda
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "Juridus"
Vykdymo adresas: Puodžių g. 29A, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-12-01 00:00:00
Renginio pabaiga: 2019-06-30 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

C kategorijos automobilių vairuotojo rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: Minimalus amžius – 21 metai (įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti C kategorijos automobilius leidžiama nuo 18 metų). Dalyviai turi vairavimo mokyklai pateikti „B“ kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir nuotrauką dokumentams.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - transporto priemonių vairuotojams suteikti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad gebėtų saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijos automobilį ir naudotis visais mechanizmais ir įranga. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Kelių eismo taisykles, saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos ir darbų saugos taisykles, vairavimo (darbo) ir poilsio režimo ypatumus. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: tinkamai pasirengti, saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijos motorines transporto priemones, užtikrinti eismo dalyvių saugumą, dirbti su tachografais, saugiai naudotis krovimo įranga, taisyklingai tvirtinti krovinius, nustatyti ir pašalinti paprasčiausius transporto priemonių gedimus. Baigęs mokymo kursą asmuo įgis reikiamų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių saugiai, ekonomiškai vairuoti ir vežti krovinius C kategorijos motorines transporto priemones ir bus suteikta teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“, kuriuos išlaikius įgyjama teisė vairuoti C kategorijos transporto priemones.
Į mokymo kainą papildomai įtraukta: 10 val. papildomo vairavimo įgūdžiams tobulinti pagal vertinimo kriterijus prieš vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“, vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas C kat. vairavimo egzaminas ir kelionė Į VĮ „Regitra“ laikyti egzaminą.
Programos teikėjas: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Programos teikėjo adresas: Vilties g. 1, Visaginas
Programos teikėjo savivaldybė: Visagino sav.
Vykdančioji institucija: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Vykdymo adresas: Vilties g. 1, 31118, Visaginas
Renginio pradžia: 2018-12-03 15:00:00
Renginio pabaiga: 2018-12-21 16:30:00
Renginio savivaldybė: Visagino sav.
Pavadinimas:

C# programavimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos tecnologijų institutas vykdo mokymus pagal "C# programavimo" programą, kurią baigę moksleiviai įgis pagrindus, kurių pagalba galės dirbti su Microsoft technologijomis. Mokymo metu, mokiniai bus mokomi informacinių technologijų ir ryšio rinkos ypatybių ir programuoti C# programavimo kalba, bei susipažinti su Visual Studio aplinka ir GIT kodo versijų kontrolės sistema.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 70, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

C# programavimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
UAB Baltijos tecnologijų institutas vykdo mokymus pagal "C# programavimo" programą, kurią baigę moksleiviai įgis pagrindus, kurių pagalba galės dirbti su Microsoft technologijomis. Mokymo metu, mokiniai bus mokomi informacinių technologijų ir ryšio rinkos ypatybių ir programuoti C# programavimo kalba, bei susipažinti su Visual Studio aplinka ir GIT kodo versijų kontrolės sistema.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilhelmo Berbomo g. 10
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-12-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.