Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (918) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

Neformalaus (suaugusių) dailės ugdymo programa I–IV klasei

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Programa skirta 20–75 metų amžiaus suaugusiems, norintiems išreikšti save ir įgyti pradinių spalvinės raiškos žinių ir įgūdžių. Programos trukmė – 4 ugdymo metai. Programos intensyvumas – 2 kartus per savaitę. Programą gali lankyti visi norintys suaugusieji, pasirašę sutartį su įstaiga.
Programos aprašymas:
Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – grupinės pratybos.
Programoje: spalvinės, grafinės, erdvinės raiškos pagrindai. Vidutinis suaugusiųjų skaičius ugdymo grupėje – 6–12 mokinių Programoje numatytos individualios kūrybinės veiklos, vyrauja praktiniai ugdymo metodai, kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus. Baigęs neformalaus ugdymo programą suaugęs žmogus turės teorinių ir praktinių žinių apie spalvinę, grafinę, erdvinę raišką, komponavimo principus, skirs įvairių meno stilių ir epochų stilistiką, gebės savarankiškai ir kūrybingai pritaikyti šias žinias individualioje kūrybinėje veikloje, plėtos darbštumo, pareigingumo, atsakomybės, valios ir kitas asmenines savybes. Bus sąmoningas savo krašto kultūros paveldo puoselėtojas ir vertintojas. Aktyviai dalyvaus bendruomenės kultūrinėje veikloje.
Tikslas: (spalvinės raiškos) – ugdyti tapybos plastinės raškos, medžiagų, priemonių, spalvos galimybių išmanymą bei praktinius tapymo įgūdžius studijiniuose ir kūrybiniuose darbuose; suteikti kūrybinei raiškai reikalingų žinių ir įgūdžių.
Uždaviniai:
1. suteikti žinių apie tapybos medžiagų bei priemonių technines ir tapybos plastinės kalbos galimybes, jų panaudojimo įvairovę;
2. suteikti žinių apie teorines, istorines, sociokultūrines, spalvos bei spalvinių derinių pažinimo, suvokimo ir praktinio naudojimo galimybes, lavinti spalvų atpažinimo gebą;
3. mokyti analizuoti, suvokti, vertinti, interpretuoti vaizduojamą objektą spalviniu-tapybiniu požiūriu, kūrybiškai naudoti tapybos plastinės kalbos elementus;
4. nuosekliai formuoti ir tobulinti tapymo įgūdžius, lavinti gebėjimus sąmoningai ir originaliai naudoti plastines raiškos priemones.
Programos teikėjas: Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla
Programos teikėjo adresas: Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Stadiono g. 16, LT-81147
Programos teikėjo savivaldybė: Šiaulių r. sav.
Vykdančioji institucija: Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla
Vykdymo adresas: Stadiono g. 16, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Renginio pradžia: 2022-10-13 17:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių r. sav.
Pavadinimas:

Duomenų programavimas: duomenų analizė su Python neformalioji programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis
Programos aprašymas:
Ši programa skirta parengti duomenų analizės specialistus, turinčius būtinus įgūdžius veiksmingam darbui su duomenimis profesinėje aplinkoje. Programa teikia išsamias žinias ir praktinius įgūdžius naudojant įvairias analizės priemones, įskaitant SQL, Qlik Sense, PowerBI, ir Python programavimo kalbą su papildomomis pandas bei numpy bibliotekomis. Kursas taip pat apima svarbius verslo žvalgybos principus, pagrindinę statistiką ir regresinę analizę, leidžiančius efektyviai atpažinti ir pritaikyti duomenis sprendžiant problemas bei priimant sprendimus.
Ši programa yra puikus pasirinkimas tiems, kurie siekia tapti duomenų analizės specialistais, gebančiais naudoti įvairias technologijas ir metodus sprendžiant realias verslo problemas.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17, LT-10224
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al., Vilnius
Renginio pradžia: 2024-05-27 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-05-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Duomenų programavimas: duomenų analizė su Python neformalioji programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis
Programos aprašymas:
Ši programa skirta parengti duomenų analizės specialistus, turinčius būtinus įgūdžius veiksmingam darbui su duomenimis profesinėje aplinkoje. Programa teikia išsamias žinias ir praktinius įgūdžius naudojant įvairias analizės priemones, įskaitant SQL, Qlik Sense, PowerBI, ir Python programavimo kalbą su papildomomis pandas bei numpy bibliotekomis. Kursas taip pat apima svarbius verslo žvalgybos principus, pagrindinę statistiką ir regresinę analizę, leidžiančius efektyviai atpažinti ir pritaikyti duomenis sprendžiant problemas bei priimant sprendimus.
Ši programa yra puikus pasirinkimas tiems, kurie siekia tapti duomenų analizės specialistais, gebančiais naudoti įvairias technologijas ir metodus sprendžiant realias verslo problemas.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17, LT-10224
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vytauto pr. 29, Kaunas
Renginio pradžia: 2024-05-27 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-05-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Duomenų programavimas: duomenų analizė su Python neformalioji programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis
Programos aprašymas:
Ši programa skirta parengti duomenų analizės specialistus, turinčius būtinus įgūdžius veiksmingam darbui su duomenimis profesinėje aplinkoje. Programa teikia išsamias žinias ir praktinius įgūdžius naudojant įvairias analizės priemones, įskaitant SQL, Qlik Sense, PowerBI, ir Python programavimo kalbą su papildomomis pandas bei numpy bibliotekomis. Kursas taip pat apima svarbius verslo žvalgybos principus, pagrindinę statistiką ir regresinę analizę, leidžiančius efektyviai atpažinti ir pritaikyti duomenis sprendžiant problemas bei priimant sprendimus.
Ši programa yra puikus pasirinkimas tiems, kurie siekia tapti duomenų analizės specialistais, gebančiais naudoti įvairias technologijas ir metodus sprendžiant realias verslo problemas.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17, LT-10224
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2024-05-27 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-05-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Fizinio aktyvumo instruktoriaus kursai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Mokymų programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti.
Programos aprašymas:
Programos tikslas-suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie bus reikalingos teikiant pagalbą fizinio
aktyvumo specialistui ir sportuojantiems žmonėms fizinio aktyvumo pratybų metu, dirbant pagal fizinio
aktyvumo specialisto parengtą planą ir instrukcijas.
Uždaviniai:
1. Žmogaus organizmo sandaros ir funkcijų pažinimas.
2. Pagrindinių psichologijos procesų suvokimas.
3. Ugdymo (-si) fiziniu aktyvumu aplinkos kūrimas ir saugumo užtikrinimas.

Šie kursai suteiks teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie bus reikalingi teikiant pagalbą fizinio aktyvumo specialistui ir sportuojantiems žmonėms fizinio aktyvumo pratybų metu, dirbant pagal fizinio aktyvumo specialisto parengtą planą ir instrukcijas.
Programos teikėjas: Vytauto Didžiojo universitetas
Programos teikėjo adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 58, LT-44248
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
Vykdymo adresas: Studentų g. 9A, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
Renginio pradžia: 2024-01-10 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-01-10 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno r. sav.
Pavadinimas:

Robotinis procesų automatizavimas (užimtiems asmenims)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Ši programa suteiks praktinius įgūdžius ir supratimą apie robotinio proceso automatizavimo (RPA) principus ir metodus, leidžiančius automatizuoti rutinines, pasikartojančias užduotis, mažinant klaidų tikimybę ir didinant darbų efektyvumą. Mokoma kurti automatizacijos scenarijus, suprasti RPA naudą verslo procesams ir mokoma naudoti RPA įrankius praktinėse situacijose. Taip pat bus mokoma integruoti RPA sprendimus į tokias verslo sritis kaip klientų aptarnavimas, finansų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17, LT-10224
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda
Renginio pradžia: 2024-05-27 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-05-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Robotinis procesų automatizavimas (užimtiems asmenims)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Ši programa suteiks praktinius įgūdžius ir supratimą apie robotinio proceso automatizavimo (RPA) principus ir metodus, leidžiančius automatizuoti rutinines, pasikartojančias užduotis, mažinant klaidų tikimybę ir didinant darbų efektyvumą. Mokoma kurti automatizacijos scenarijus, suprasti RPA naudą verslo procesams ir mokoma naudoti RPA įrankius praktinėse situacijose. Taip pat bus mokoma integruoti RPA sprendimus į tokias verslo sritis kaip klientų aptarnavimas, finansų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17, LT-10224
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 17, Vilnius
Renginio pradžia: 2024-05-27 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-05-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Robotinis procesų automatizavimas (užimtiems asmenims)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Ši programa suteiks praktinius įgūdžius ir supratimą apie robotinio proceso automatizavimo (RPA) principus ir metodus, leidžiančius automatizuoti rutinines, pasikartojančias užduotis, mažinant klaidų tikimybę ir didinant darbų efektyvumą. Mokoma kurti automatizacijos scenarijus, suprasti RPA naudą verslo procesams ir mokoma naudoti RPA įrankius praktinėse situacijose. Taip pat bus mokoma integruoti RPA sprendimus į tokias verslo sritis kaip klientų aptarnavimas, finansų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.
Programos teikėjas: UAB Baltijos technologijų institutas
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 17, LT-10224
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB Baltijos technologijų institutas
Vykdymo adresas: Vytauto pr. 29, Kaunas
Renginio pradžia: 2024-05-27 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-05-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

.NET mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Profesinis arba aukštasis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
Išmokyti studentus kurti programinę įrangą naudojant .NET ir duomenų bazių technologijas. Supažindinti su debesinę ir kubernečių infrastruktūra. Paruošti darbo rinkai išmokant SCRUM programavimo metodikos ir darbo grupėse. Atrinkti labiausiai motyvuotus ir pažengusius ir idarbinti juos Adform kompanijoje.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius
Renginio pradžia: 2023-10-30 09:00:00
Renginio pabaiga: 2029-10-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

.NET mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Profesinis arba aukštasis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
Išmokyti studentus kurti programinę įrangą naudojant .NET ir duomenų bazių technologijas. Supažindinti su debesinę ir kubernečių infrastruktūra. Paruošti darbo rinkai išmokant SCRUM programavimo metodikos ir darbo grupėse. Atrinkti labiausiai motyvuotus ir pažengusius ir idarbinti juos Adform kompanijoje.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Laisvės al. 51a, Kaunas
Renginio pradžia: 2023-10-30 09:00:00
Renginio pabaiga: 2029-10-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

.NET mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Profesinis arba aukštasis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
Išmokyti studentus kurti programinę įrangą naudojant .NET ir duomenų bazių technologijas. Supažindinti su debesinę ir kubernečių infrastruktūra. Paruošti darbo rinkai išmokant SCRUM programavimo metodikos ir darbo grupėse. Atrinkti labiausiai motyvuotus ir pažengusius ir idarbinti juos Adform kompanijoje.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Bangų g. 5a, Klaipėda
Renginio pradžia: 2023-10-30 09:00:00
Renginio pabaiga: 2029-10-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

„DevOps“ programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Profesinis arba aukštasis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas- parengti darbuotoją, sistemų administratorių, kuris gebės apdoroti duomenis, teikti naudingas įžvalgas bei padės kurti įmonės konkurencinį pranašumą
Mokymų programos uždaviniai:
• Įsisavinti mokymų metu pateiktą mokymosi medžiagą bei gebėti ją praktiškai pritaikyti.

• Gebėti apjungti IT programinę įrangą, kūrimo praktiką ir IT operacijas bei jos įrankius įvairiais lygiais.

.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius
Renginio pradžia: 2023-10-30 09:00:00
Renginio pabaiga: 2029-10-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

„DevOps“ programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Profesinis arba aukštasis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas- parengti darbuotoją, sistemų administratorių, kuris gebės apdoroti duomenis, teikti naudingas įžvalgas bei padės kurti įmonės konkurencinį pranašumą
Mokymų programos uždaviniai:
• Įsisavinti mokymų metu pateiktą mokymosi medžiagą bei gebėti ją praktiškai pritaikyti.

• Gebėti apjungti IT programinę įrangą, kūrimo praktiką ir IT operacijas bei jos įrankius įvairiais lygiais.

.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Laisvės al. 51a, Kaunas
Renginio pradžia: 2023-10-30 09:00:00
Renginio pabaiga: 2029-10-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

„DevOps“ programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Profesinis arba aukštasis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas- parengti darbuotoją, sistemų administratorių, kuris gebės apdoroti duomenis, teikti naudingas įžvalgas bei padės kurti įmonės konkurencinį pranašumą
Mokymų programos uždaviniai:
• Įsisavinti mokymų metu pateiktą mokymosi medžiagą bei gebėti ją praktiškai pritaikyti.

• Gebėti apjungti IT programinę įrangą, kūrimo praktiką ir IT operacijas bei jos įrankius įvairiais lygiais.

.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Bangų g. 5a, Klaipėda
Renginio pradžia: 2023-10-30 09:00:00
Renginio pabaiga: 2029-10-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

3D projektavimas gamybai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Minimalūs reikalavimai, norint mokytis šios programos - vidurinis su profesija.
Programos aprašymas:
Suteikti mokymų dalyviams bazines trimačio (3D) parametrinio projektavimo žinias ir formuoti praktinius įgūdžius kurti detalių ir mazgų modelius bei profesionalius ir sudėtingus brėžinius su SOLIDWORKS programine įranga. Taip pat dalyviui bus suteiktos lakštinio metalo detalių projektavimo, rėminių konstrukcijų projektavimo bazinės bei detalių brėžinių generavimo su automatizuoto trimačio projektavimo sistema SOLIDWORKS žinios.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "IN RE"
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Lukiškių g. 3-501, LT-01108
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "IN RE"
Vykdymo adresas: Lukiškių g. 3, 1108, Vilnius
Renginio pradžia: 2023-01-16 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-01-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

3D projektavimas gamybai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Minimalūs reikalavimai, norint mokytis šios programos - vidurinis su profesija.
Programos aprašymas:
Suteikti mokymų dalyviams bazines trimačio (3D) parametrinio projektavimo žinias ir formuoti praktinius įgūdžius kurti detalių ir mazgų modelius bei profesionalius ir sudėtingus brėžinius su SOLIDWORKS programine įranga. Taip pat dalyviui bus suteiktos lakštinio metalo detalių projektavimo, rėminių konstrukcijų projektavimo bazinės bei detalių brėžinių generavimo su automatizuoto trimačio projektavimo sistema SOLIDWORKS žinios.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "IN RE"
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Lukiškių g. 3-501, LT-01108
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "IN RE"
Vykdymo adresas: K. Donelaičio g. 33, 44240, Kaunas
Renginio pradžia: 2023-01-16 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-01-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

3D projektavimas gamybai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Minimalūs reikalavimai, norint mokytis šios programos - vidurinis su profesija.
Programos aprašymas:
Suteikti mokymų dalyviams bazines trimačio (3D) parametrinio projektavimo žinias ir formuoti praktinius įgūdžius kurti detalių ir mazgų modelius bei profesionalius ir sudėtingus brėžinius su SOLIDWORKS programine įranga. Taip pat dalyviui bus suteiktos lakštinio metalo detalių projektavimo, rėminių konstrukcijų projektavimo bazinės bei detalių brėžinių generavimo su automatizuoto trimačio projektavimo sistema SOLIDWORKS žinios.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "IN RE"
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Lukiškių g. 3-501, LT-01108
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "IN RE"
Vykdymo adresas: Nalšios g. 11, 14332, Vilnius
Renginio pradžia: 2023-01-16 00:00:00
Renginio pabaiga: 2025-01-01 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

A kategorijų transporto priemonės vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (30 mokymo valandų praktikos)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Reikalingas išsilavinimas: minimalus mokinio amžius 24 m.
Programos aprašymas:
Įgyjamos kompetencijos: suteikiama teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“;
Programos teikėjas: Vairavimo mokykla Vilnius, UAB
Programos teikėjo adresas: Vilnius, Virginijaus Druskio g. 2-206, LT-04305
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Vairavimo mokykla Vilnius, UAB
Vykdymo adresas: Virginijaus Druskio g. 2 - 206, Vilnius
Renginio pradžia: 2023-01-03 14:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

A1 lygio lietuvių kalbos kursai užsieniečiams

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: A1 lietuvių kalbos mokėjimo lygis
Programos aprašymas:
Šie kursai yra skirti tiems pradedantiesiems, kurie nori įveikti pirmąjį A lygio etapą – Lūžį – pagal Bendruosius Europos Sąjungos kalbų mokymo(si) ir vertinimo metmenis (2020): išmokti pagrindinių komunikacinių frazių ir susipažinti su lietuvių kalbos gramatikos pagrindais. Didžioji dalis programoje numatytų valandų yra skirta praktiniam darbui auditorijoje, kur besimokantieji bus supažindinami su šiam kalbos mokėjimo lygiui aktualiu žodynu, gramatine kalbos sandara, paprasčiausių tekstų apie konkrečius, žinomus dalykus rašymo ir komponavimo ypatumais. Taikant realių situacijų imitavimo metodą mokomasi paklausti paprastų klausimų gerai žinomomis temomis ir į juos atsakyti įprastinėse kasdienio ir šiek tiek dalykinio bendravimo (pokalbiai parduotuvėje, knygyne, bibliotekoje, autobusų stotyje t. t.) situacijose. Klausymo ir kalbėjimo įgūdžiams ugdyti pasitelkiamos vaizdo ir garso technologijos – žiūrimi, analizuojami ir imituojami mokomieji vaizdo įrašai. Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų, stengiamasi taikyti panardinimo į kalbą metodą – raginama kuo daugiau kalbėti lietuviškai ne tik per paskaitas, bet ir už universiteto ribų. Norint lietuvių kalbos mokymąsi paversti įpročiu, skiriama daug įvairių savarankiško darbo užduočių komunikaciniams, lingvistiniams, socialiniams gebėjimams bei skaitmeninei kompetencijai ugdyti.
Programos teikėjas: Klaipėdos universitetas
Programos teikėjo adresas: Klaipėda, H. Manto g. 84, LT-92294
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: S. Nėries g. 5, 92294, Klaipėda
Renginio pradžia: 2024-06-17 09:00:00
Renginio pabaiga: 2024-08-09 16:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.