Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (28) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

„Kaip sukurti ir išlaikyti darnius santykius poroje“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Suaugę asmenys neturi pakankamai žinių apie bendravimo su priešinga lytimi ypatumus, patiria sunkumų išsiaiškinant ir paaiškinant kitam savo poreikius, susijusiu su lytimi, neturi suformuotų įgūdžių bendraujant su priešinga lytimi kurti teigiamą emocinį ryšį todėl buvo sukurta programa "Kaip sukurti ir išlaikyti darnius santykius poroje" ir taip suformuoti įgūdžius kurti teigiamą emocinį ryšį bendraujant su priešinga lytimi.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Pažangūs sprendimai"
Vykdymo adresas: Fabijoniškių g. 99 - 311, Fabijoniškių sen., 07101, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-04-15 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-15 13:30:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

„Kaip sukurti ir išlaikyti darnius santykius poroje“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Suaugę asmenys neturi pakankamai žinių apie bendravimo su priešinga lytimi ypatumus, patiria sunkumų išsiaiškinant ir paaiškinant kitam savo poreikius, susijusiu su lytimi, neturi suformuotų įgūdžių bendraujant su priešinga lytimi kurti teigiamą emocinį ryšį todėl buvo sukurta programa "Kaip sukurti ir išlaikyti darnius santykius poroje" ir taip suformuoti įgūdžius kurti teigiamą emocinį ryšį bendraujant su priešinga lytimi.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Pažangūs sprendimai"
Vykdymo adresas: Fabijoniškių g. 99 - 311, Fabijoniškių sen., 07101, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-05-20 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-05-20 13:30:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

„Kaip sukurti ir išlaikyti darnius santykius poroje“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Suaugę asmenys neturi pakankamai žinių apie bendravimo su priešinga lytimi ypatumus, patiria sunkumų išsiaiškinant ir paaiškinant kitam savo poreikius, susijusiu su lytimi, neturi suformuotų įgūdžių bendraujant su priešinga lytimi kurti teigiamą emocinį ryšį todėl buvo sukurta programa "Kaip sukurti ir išlaikyti darnius santykius poroje" ir taip suformuoti įgūdžius kurti teigiamą emocinį ryšį bendraujant su priešinga lytimi.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Pažangūs sprendimai"
Vykdymo adresas: Fabijoniškių g. 99 - 311, Fabijoniškių sen., 07101, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-06-17 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-06-25 10:30:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

„Kaip sutarti dėl pinigų ir turto valdymo“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Suaugę asmenys turi skirtingą suvokimą apie asmeninio finansų ir turto valdymą bei šeimos finansų ir turto valdymą, neturi nusistatę konkrečių finansinių tikslų, neplanuoja finansų, neveda išlaidų apskaitos, patiria sunkumus valdant šeimos finansus ir turtą, todėl buvo sukurta programa „Kaip sutarti dėl pinigų ir turto valdymo“. Jos pagrindinis tikslas - suformuoti šeimos bendrų finansų ir turto valdymo įgūdžius
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Pažangūs sprendimai"
Vykdymo adresas: Fabijoniškių g. 99 - 311, Fabijoniškių sen., 07101, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-04-29 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-29 16:30:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

„Bendras Šeimos Tikslas ir Vizija“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Sutuoktiniai ar gyvenantys susidėję nekuria aiškaus bendro gyvenimo tikslo ir jo nesiekia, todėl parengta programa „Bendras Šeimos Tikslas ir Vizija“, kuris skirtas sustiprinti šeimos narių tarpusavio ryšius suformuojant gebėjimus sukurti bendrą šeimos/poros gyvenimo kartu tikslą.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Pažangūs sprendimai"
Vykdymo adresas: Fabijoniškių g. 99 - 311, Fabijoniškių sen., 07101, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-04-01 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-01 13:30:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

„Gyvenimo kartu taisyklės. Kaip sukurti ir laikytis“

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Suaugę asmenys iš šeimos atsineša skirtingą suvokimą apie sutuoktinių įsipareigojimų pasidalinimą šeimoje, neturi pakankamai įgūdžių kaip pasidalinti įsipareigojimus šeimoje abiem priimtinu būdu, iš savo šeimos atsineša skirtingą suvokimą apie taisykles šeimoje ir patiria sunkumų bendraujant su antrąja puse, neturi konkrečiai įvardintų taisyklių šeimoje, jų laikosi taip, kaip patys supranta, dėl to kyla konfliktai, todėl buvo sukurta programa „Gyvenimo kartu taisyklės. Kaip sukurti ir laikytis“. Programos pagrindinis tikslas - Suformuoti įsipareigojimų pasidalinimo šeimoje įgūdžius
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Pažangūs sprendimai"
Vykdymo adresas: Fabijoniškių g. 99 - 311, Fabijoniškių sen., 07101, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-06-03 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-06-03 13:30:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Automobilių techninės priežiūros specialistas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Automobilių techninės priežiūros centro užsakymų darbuotojas
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas; pagrindinis išsilavinimas, turint darbo patirties autotransporto įmonėse.
Programos aprašymas:
Programos tikslas: parengti kvalifikuotą lengvųjų automobilių techninės priežiūros specialistą.
Programos uždaviniai:
Suteikti šias kompetencijas: gebėjimą atlikti techninės priežiūros darbus, automobilio konstrukcijos išmanymą, automobilio elektros įrenginių konstrukcijos ir veikimo principų išmanymą, mokėjimą dirbti su pagrindiniais techninės priežiūros įrankiais ir įrengimais, eksploatacinių skysčių savybių ir žymėjimo išmanymą, mokėjimą naudotis „Autodata“, „Esi Tronic“, „Techdoc“ ir „VCDS“ kompiuterinėmis programomis, darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų autoserviso įmonėse išmanymą.
Kompetencijos: Asmuo išmanys automobilių konstrukciją, automobilių elektros įrenginių konstrukciją, eksploatacinių skysčių savybes ir žymėjimą, mokės atlikti lengvųjų automobilių techninę priežiūrą, žinos darbų saugos ir aplinkosauginius principus.
. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
Vidaus degimo variklio veikimo principą, transmisijos, važiuoklės sandarą, techninės priežiūros darbų periodiškumą, naudojamų eksploatacinių skysčių savybes ir žymėjimą, darbų saugos ir aplinkosaugos principus.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• Atlikti lengvųjų automobilių techninę priežiūrą.
• Parinkti tinkamas alyvas ir kitus eksploatacinius skysčius.
• Naudotis specializuotomis kompiuterinėmis programomis.
• Laikytis darbo saugos reikalavimų atliekant automobilių techninę priežiūrą.
• Gebės tvarkyti pavojingas atliekas susidarančias atliekant automobilių techninę priežiūrą.
Programa bus vykdoma Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau- VTDK) Technikos fakultete adresu: Olandų g. 16, Vilniuje, teorinio mokymo auditorijose, praktinio mokymo laboratorijose, diagnostikos laboratorijoje, techninės priežiūros laboratorijoje, eksploatacinių skysčiu laboratorijoje. Mokymo metodai: teoriniai užsiėmimai, praktiniai darbai, testai, darbas grupėse, baigiamojo testo atlikimas.
Vieno asmens mokymo kaina - 1088.00 Eur (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt aštuoni Eur 00 ct).
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina - 10.00 Eur (dešit Eur 00 ct).
Programa bus vykdoma dviem srautais. Pirmasis mokymo srautas startuoja 2017-03-06 ir baigiasi 2017-05-05.
Antrasis mokymo srautas startuoja 2017-03-20 ir baigiasi 2017-05-19. Mokomasi visomis savaitės darbo dienomis: pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 12 val., o trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 14 valandos. Užsiėmimų kasdienė trukmė - 4 val.
Užsiėmimai vyks 155 auditorijoje, Olandų g. 16, Vilniuje, VTDK Technikos fakultete.

Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: Olandų g. 16, 155 aud., Vilnius
Renginio pradžia: 2017-04-03 12:00:00
Renginio pabaiga: 2017-06-02 12:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Automobilių techninės priežiūros specialistas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Automobilių techninės priežiūros centro užsakymų darbuotojas
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas; pagrindinis išsilavinimas, turint darbo patirties autotransporto įmonėse.
Programos aprašymas:
Programos tikslas: parengti kvalifikuotą lengvųjų automobilių techninės priežiūros specialistą.
Programos uždaviniai:
Suteikti šias kompetencijas: gebėjimą atlikti techninės priežiūros darbus, automobilio konstrukcijos išmanymą, automobilio elektros įrenginių konstrukcijos ir veikimo principų išmanymą, mokėjimą dirbti su pagrindiniais techninės priežiūros įrankiais ir įrengimais, eksploatacinių skysčių savybių ir žymėjimo išmanymą, mokėjimą naudotis „Autodata“, „Esi Tronic“, „Techdoc“ ir „VCDS“ kompiuterinėmis programomis, darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų autoserviso įmonėse išmanymą.
Kompetencijos: Asmuo išmanys automobilių konstrukciją, automobilių elektros įrenginių konstrukciją, eksploatacinių skysčių savybes ir žymėjimą, mokės atlikti lengvųjų automobilių techninę priežiūrą, žinos darbų saugos ir aplinkosauginius principus.
. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
Vidaus degimo variklio veikimo principą, transmisijos, važiuoklės sandarą, techninės priežiūros darbų periodiškumą, naudojamų eksploatacinių skysčių savybes ir žymėjimą, darbų saugos ir aplinkosaugos principus.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• Atlikti lengvųjų automobilių techninę priežiūrą.
• Parinkti tinkamas alyvas ir kitus eksploatacinius skysčius.
• Naudotis specializuotomis kompiuterinėmis programomis.
• Laikytis darbo saugos reikalavimų atliekant automobilių techninę priežiūrą.
• Gebės tvarkyti pavojingas atliekas susidarančias atliekant automobilių techninę priežiūrą.
Programa bus vykdoma Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau- VTDK) Technikos fakultete adresu: Olandų g. 16, Vilniuje, teorinio mokymo auditorijose, praktinio mokymo laboratorijose, diagnostikos laboratorijoje, techninės priežiūros laboratorijoje, eksploatacinių skysčiu laboratorijoje. Mokymo metodai: teoriniai užsiėmimai, praktiniai darbai, testai, darbas grupėse, baigiamojo testo atlikimas.
Vieno asmens mokymo kaina - 1088.00 Eur (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt aštuoni Eur 00 ct).
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina - 10.00 Eur (dešit Eur 00 ct).
Programa bus vykdoma dviem srautais. Pirmasis mokymo srautas startuoja 2017-03-06 ir baigiasi 2017-05-05.
Antrasis mokymo srautas startuoja 2017-03-20 ir baigiasi 2017-05-19. Mokomasi visomis savaitės darbo dienomis: pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 12 val., o trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 14 valandos. Užsiėmimų kasdienė trukmė - 4 val.
Užsiėmimai vyks 155 auditorijoje, Olandų g. 16, Vilniuje, VTDK Technikos fakultete.

Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: Olandų g. 16, 155 auditorija, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-20 12:00:00
Renginio pabaiga: 2017-05-19 12:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Baziniai Mikropigmentacijos Kursai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Programos metu analizuojama informacija apie:
1. Teorinius ilgalaikio makiažo pagrindus;
2. Vystimosi istoriją;
3. Odos fiziologija;
4. Anestezija;
5. Galimos alergines reakcijos
6. Kontraindikacijos
7. Aseptika, antiseptika, sterilizacija
8. Specialisto vaistinėlė
9. Psichologiniai darbo su klientais aspektai
10. Kliento kortelės užpildymas, teisiniai aspektai
11. Priežiūra po procedūros
12. Galimos komplikacijos po procedūros
13. Meistro darbo vieta;
14. Aparatas, adatos ir kitos priemonės, reikalingos darbui;
15. Kaip procedūrų kokybė priklauso nuo aparato ir pigmentų;
16. Teoriniai ir praktiniai veido modeliavimo pagrindai
17. Koloristika
18. Pigmentų sudėtis
19. Pigmentų parinkimas kiekvienam odos tipui
20. Darbas ant dirbtinės odos.

Susipažinus su teorine informacija, mokinės supažindinamos su pagrindinėmis mikropigmentacijos technikomis:
1. Antakių šešėliavimas
2. Antakių plaukelių technika
3. Akių klasikinis pravedimas
4. Lūpų kontūro mikropigmentacija
5. Lūpų dalinis tušavimas
6. Pilnas lūpų tušavimas

Šios technikos praktikuojamos ant dirbtinės odos, vėliau dirbama su medicinine ir sertifikuota NOUVEAU CONTOUR įranga, bei gyvais modeliukais, kuriems atliekamos visos išvardinos technikos/procedūros.

Paskutinę kursų dieną vertinamas savarankiškai atliktas mokinės darbas.

Baigus šiuos kursus suteikiamas - Ilgalaikio makiažo specialisto sertifikatas
Vykdančioji institucija: UAB Mikropigmentacijos centras
Vykdymo adresas: Sporto g. 3, Kaunas
Renginio pradžia: 2017-04-03 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-07 17:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterių rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris
Programos reikalavimai: Programos dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo. Programa skirta - neturintiems buhalterinės apskaitos pagrindų ir norintiems įgyti buhalterinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
Programos aprašymas:
Mokomosios programos paskirtis - parengti kompetentingus buhalterinės apskaitos specialistus, kurie įgytų buhalterio profesinei veiklai reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, bei turėtų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.
Programos tikslas – išmokyti tvarkyti buhalterinę apskaitą įvairaus tipo įmonėse, dirbti su asmeniniais kompiuteriais, kompiuterizuotomis buhalterinėmis programomis, taikyti praktinėje veikloje darbo teisės šaltinius, suvokti atsakomybę už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės pateikimo, pagilinti apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias.
Praktinis mokymas ir savarankiški darbai, kurie skiriami mokymo programos metu, paremti konkrečiomis buhalterinio darbo situacijomis, plataus spektro užduotimis, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir teisinius norminius aktus.
Mokymo dalykų tikslai yra formuluojami pagal programos tikslus ir įgyjamas kompetencijas. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų, pasitelkiamos naujausios technologijos, mokymo priemonės, mokymui skirta literatūra, bei verslo valdymo sistemos (t.y., kompiuterizuotas buhalterines apskaitos programas), kurios nuolatos atnaujinamos ir diegiamos, atsižvelgiant į rinkos poreikius.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Vykdymo adresas: Vytauto pr. 43, Kaunas
Renginio pradžia: 2017-05-15 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-08-25 13:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterių rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris
Programos reikalavimai: Programos dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo. Programa skirta - neturintiems buhalterinės apskaitos pagrindų ir norintiems įgyti buhalterinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
Programos aprašymas:
Mokomosios programos paskirtis - parengti kompetentingus buhalterinės apskaitos specialistus, kurie įgytų buhalterio profesinei veiklai reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, bei turėtų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.
Programos tikslas – išmokyti tvarkyti buhalterinę apskaitą įvairaus tipo įmonėse, dirbti su asmeniniais kompiuteriais, kompiuterizuotomis buhalterinėmis programomis, taikyti praktinėje veikloje darbo teisės šaltinius, suvokti atsakomybę už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės pateikimo, pagilinti apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias.
Praktinis mokymas ir savarankiški darbai, kurie skiriami mokymo programos metu, paremti konkrečiomis buhalterinio darbo situacijomis, plataus spektro užduotimis, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir teisinius norminius aktus.
Mokymo dalykų tikslai yra formuluojami pagal programos tikslus ir įgyjamas kompetencijas. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų, pasitelkiamos naujausios technologijos, mokymo priemonės, mokymui skirta literatūra, bei verslo valdymo sistemos (t.y., kompiuterizuotas buhalterines apskaitos programas), kurios nuolatos atnaujinamos ir diegiamos, atsižvelgiant į rinkos poreikius.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Vykdymo adresas: Rūtų g. 4, 91208, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-05-08 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-08-22 13:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterių rengimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris
Programos reikalavimai: Programos dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo. Programa skirta - neturintiems buhalterinės apskaitos pagrindų ir norintiems įgyti buhalterinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
Programos aprašymas:
Mokomosios programos paskirtis - parengti kompetentingus buhalterinės apskaitos specialistus, kurie įgytų buhalterio profesinei veiklai reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, bei turėtų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.
Programos tikslas – išmokyti tvarkyti buhalterinę apskaitą įvairaus tipo įmonėse, dirbti su asmeniniais kompiuteriais, kompiuterizuotomis buhalterinėmis programomis, taikyti praktinėje veikloje darbo teisės šaltinius, suvokti atsakomybę už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės pateikimo, pagilinti apskaitos, mokesčių bei mokesčių deklaravimo žinias.
Praktinis mokymas ir savarankiški darbai, kurie skiriami mokymo programos metu, paremti konkrečiomis buhalterinio darbo situacijomis, plataus spektro užduotimis, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir teisinius norminius aktus.
Mokymo dalykų tikslai yra formuluojami pagal programos tikslus ir įgyjamas kompetencijas. Siekiant teigiamų mokymosi rezultatų, parenkami optimalūs mokymosi metodai, padedantys mokiniui siekti specialiųjų žinių bei gebėjimų, pasitelkiamos naujausios technologijos, mokymo priemonės, mokymui skirta literatūra, bei verslo valdymo sistemos (t.y., kompiuterizuotas buhalterines apskaitos programas), kurios nuolatos atnaujinamos ir diegiamos, atsižvelgiant į rinkos poreikius.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA"
Vykdymo adresas: Žalgirio g. 88A, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-05-29 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-08-08 13:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

C ir CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA. SĄLYGOS: DALYVIAI: ne jaunesni kaip 20 metų, ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemonių vairuotojai
Programos aprašymas:
Dalyviai įgys reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad galėtų:
1. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
2. saugiai ir ekonomiškai vairuoti, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas;
3. elgtis pagal Kelių eismo taisykles, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdytų eismo srautui, kitiems eismo dalyviams;
4. nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu;
5. įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų saugiai vairuoti;
6. padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, 57357 Kėdainiai
Renginio pradžia: 2017-03-20 17:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-21 20:00:00
Renginio savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Pavadinimas:

C kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA. DALYVIAI: ne jaunesni kaip 20 metų, turintys ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą.
Programos aprašymas:
Programos dalyviai įgys reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad galėtų:
1. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
2. saugiai ir ekonomiškai vairuoti, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas;
3. elgtis pagal Kelių eismo taisykles, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdytų eismo srautui, kitiems eismo dalyviams;
4. nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu;
5. įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų saugiai vairuoti;
6. padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, 57357 Kėdainiai
Renginio pradžia: 2017-03-20 17:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-21 20:00:00
Renginio savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Pavadinimas:

CE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA. SĄLYGOS: DALYVIAI: Ne jaunesni kaip 21 metų, ne žemesnės kaip C kategorijos transporto priemonių vairuotojai
Programos aprašymas:
Dalyviai įgys reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad galėtų:
1. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
2. saugiai ir ekonomiškai vairuoti, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas;
3. elgtis pagal Kelių eismo taisykles, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdytų eismo srautui, kitiems eismo dalyviams;
4. nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu;
5. įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų saugiai vairuoti;
6. padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, 57357 Kėdainiai
Renginio pradžia: 2017-03-20 17:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-21 20:00:00
Renginio savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Pavadinimas:

Detalių gamybos techninės dokumentacijos rengimas pažengusiam vartotojui

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis, pagrindinis, aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, turint pradines inžinerinės grafikos žinias.
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Tikslas: Suteikti inžinerinių dokumentų rengimo kompetencijas ir gebėjimus, taikyti juos formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas praktikoje.
Uždaviniai: Suteikti pagrindines teorines ir praktines žinias apie detalių (gaminių) brėžinius: matmenų žymėjimą, matmenų ir formos tikslumą, šiurkščio, medžiagų, dangų žymėjimą ir kitus brėžiniuose pateiktus reikalavimus bei matavimo priemones, gebėti skaityti brėžinius bei braižyti detalių eskizus ir brėžinius, surinkimo brėžinius, schemas.
. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• svarbiausias inžinerinės grafikos ir inžinerinio dizaino teorines koncepcijas,
• projektavimo ir braižymo taisykles,
• valstybinių standartų techniniams brėžiniams reikalavimus,
• įvairių detalių (gaminių) brėžinių reikalavimus,
• schemų braižymo reikalavimus ir žymėjimus.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• suvokti detalių (gaminių) geometrines formas pagal jų atvaizdus, tarpusavio ryšį ir jų padėtį erdvėje,
• taikyti projektavimo ir braižymo taisykles,
• braižyti techninių detalių (gaminių) darbo ir surinkimo brėžinius, schemas;
• parengti techninius reikalavimus,.
• skaityti detalių, surinkimo brėžinius ir schemas.
• taikyti inžinerinę grafiką technologinės kūrybos procesui.
Mokymo programos trukmė - 80 val. Mokymo vieta - VTDK Technikos fakultetas adresu Olandų g. 16, Vilnius.
Vieno asmens mokymo kaina – 400,00 Eur. (keturi šimtai Eur 0 ct.)

Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Mokymų programa pradedama 2017-05-08 (9.00 val.) ir pabaigiama 2017-06-02. Užsiėmimai vyks kiekvieną savaitės darbo dieną (I-V) nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Užsiėmimai vyks VTDK Technikos fakultete, 004 auditorijoje, Olandų g. 16, Vilniuje.
Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: Olandų g. 16, - 004 auditorija, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-05-08 09:00:00
Renginio pabaiga: 2017-06-02 08:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Grafinis nuotraukų redagavimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas: įgyti grafinio redagavimo kompetencijas ir supratimą formuluojant bei vykdant nuotraukų redagavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas.

Mokymo programos uždaviniai: suteikti pagrindines teorines ir praktines žinias, norintiems mokėti atrinkti nuotraukas, jas redaguoti, profesionaliai retušuoti bei gebėti parengti jas spaudai.
Kompetencijos:
baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
● skirtingus failų tipus darbui su grafinio redagavimo programomis;
● pagrindinius techninius reikalavimus nuotraukų redagavimui bei spaudai;
● Pagrindinių Adobe grafinio redagavimo programų sąsajas, jų skirtumus ir panaudojimo galimybes;
● Skirtingas technikas panašiam rezultatui pasiekti.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
● pasirinkti tinkamiausią būdą vaizdo koregavimui arba redagavimui;
● pasiekti maksimaliausią rezultatą mažiausiomis kompiuterio ir operatoriaus energijos sąnaudomis;
● atlikti spalvų, kompozicijos, ryškumo ir kt. elementų korekciją, retušuoti skirtingų žanrų nuotraukas;
● taikyti grafinio redagavimo žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant nuotraukų redagavimo ir/ar paruošimo spaudai užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas.
Mokymosi trukmė - 40 val. Mokymosi vieta - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto auditorijos ir kūrybinės laboratorijos adresu: Olandų g. 16, Vilnius.
Vieno asmens mokymo kaina – 210, 00 Eur (du šimtai dešimt Eur 00 ct).
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur (dešimt Eur).
Pirmojo srauto mokymų pradžia 2017 m. kovo 6 d. 17.00 val. Mokymai vyks pirmadieniais (220 kabinete) ir antradieniais (322 kabinete). Mokymų trukmė 4 ak. val. Mokymų programos pirmojo srauto pabaiga 2017-04-04.

Antrojo srauto mokymų pradžia 2017 m. kovo 27 d. 17.00 val. Mokymai vyks pirmadieniais (220 kabinete) ir antradieniais (322 kabinete). Mokymų trukmė 4 ak. val. Mokymų programos antrojo srauto pabaiga 2017.04.25.
Registracijos nuoroda: http://www.vtdko.lt/index.php/neformaliojo-mokymo-programos-vilniuje/grafinis-nuotrauku-redagavimas
Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: Olandų g. 16 - 220, 322 auditorijos, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-27 17:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-25 17:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Kelio darbininko mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kelio darbininkas
Programos reikalavimai: turėti vidurinį išsilavinimą
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas parengti kvalifikuotą kelio darbininką, gebantį atlikti važiuojamosios automobilių kelio dangos įrengimo ir remonto darbus.
Pagrindiniai programos uždaviniai: pažinti automobilių kelio dangos įrengimo ir remonto metu naudojamas medžiagas; gebėti apibūdinti automobilių kelio žemės sankasos įrengimo technologijas bei žemės darbams ir grunto kasimui naudojamus įrengimus; išmanyti kelio dangos pagrindo tipus ir jų įrengimo technologijas; gebėti pakloti kelio dangą ir apdirbti jos paviršių.
Baigęs mokymo programą asmuo žinos: darbo teisės reikalavimus, kelių tiesybos darbų technologijas ir kaip saugiai atlikti paruošiamuosius kelių statybos darbus, kelių priežiūros ir remonto darbų technologijas ir kaip saugiai atlikti paruošiamuosius kelių priežiūros ir remonto darbus, žinos kaip nustatyti kelio dangos konstrukcijoje susidarančius defektus bei pažaidas, kelių statybines medžiagas, jų savybes ir panaudojimo sritis, žinos kaip skaityti darbo brėžinius bei darbuotojų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. Taip pat žinos gruntų tipus ir jų fizines savybes, kelių statybos mašinų ir įrengimų tipus, jų veikimą ir valdymą, kelių žemės sankasos įrengimo ypatumus, kaip skaityti sankasų įrengimo darbo brėžinius, kelio dangos pagrindo įrengimo tipus ir jų įrengimo technologijas, kelių dangos statybines medžiagas, jų savybes, mažos mechanizacijos priemones, įrengimus, jų sandarą, valdymą, kelio dangų klojimą, jų paviršiaus apdirbimą, žinos kaip atlikti užbaigiamuosius kelio darbus.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:
pasirengti automobilių kelių tiesybos, priežiūros ir remonto darbams, įrengti kelio žemės sankasą, tiesti automobilių kelius,vykdyti kelių priežiūros ir remonto darbus, taikyti kelių priežiūros ir remonto darbų technologijas, nustatyti kelio dangos deformacijas, atsiradimo priežastis bei pašalinimo būdus, taikyti kelio dangų priežiūros ir remonto technologijas, taikyti kelių statinių priežiūros technologijas, skaityti darbo brėžinius, apibrėžti pagrindines darbuotojų teises, reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais.
Vieno asmens mokymo kaina – 680,00 Eur. (šeši šimtai aštuoniasdešimt Eur 00 ct.)
Mokymų pirmojo srauto pradžia 2017 m. balandžio 3 d., 15.00, vieta: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas, K. Kalinausko g. 7, Vilniuje, fakulteto mokymo laboratorijos ir mokymo poligonas.
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.


Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: K. Kalinausko g. 7 - Petro Vileišio geležinkelio transporto f-tas, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-04-03 15:00:00
Renginio pabaiga: 2017-05-18 18:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Ozono sluoksnį ardančių medžiagų atliekas tvarkančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra reikalavimų.
Programos aprašymas:
Išklausius programą žinos pagrindinius Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių PA bei OAM tvarkymą ir jų organizavimą, reikalavimus, saugaus aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos požiūriu Įrangos išmontavimo darbų seką ir principus, prevencinių priemonių taikymą tvarkant OAM.


Vykdančioji institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-29 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.