Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (77) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

"Komunikacija anglų kalba A1.1 lygis"

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Anglų kalbos mokytojas
Programos reikalavimai: Klausytojai patys susimoka klausytojo mokestį. Skirta bendruomenei.
Programos aprašymas:
ANOTACIJA

Vis didėjant šiuolaikinės visuomenės mobilumui, auga poreikis bei būtinybė bendrauti anglų kalba tiek nuvykus į kitą šalį, tiek ir užsieniečiams atvykus į mūsų šalį. Lietuvai esant Europos Sąjungos valstybe, žmonėms atsiveria platesnės karjeros galimybės, sąlygos pažinti kitas kultūras, dalintis informacija su kitų tautų žmonėmis. Elementarios kalbos žinios reikalingos ir žmonėms vykstantiems gyventi ir dirbti užsienio šalyse.
„Mokytojo profesijos kompetencijos apraše“ svarbi kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas bendrauti užsienio kalba(-omis). Todėl užsienio kalbų kursai tampa svarbia tęstinio suaugusiųjų mokymosi bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo dalimi.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams ir kitų specialybių suaugusiems, ketinantiems tobulinti komunikacinę kompetenciją.
Ši, 50 a. val., programa parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-687 „Dėl kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo. Šis dokumentas leidžia klasifikuoti asmens užsienio kalbos mokėjimą lygiais“ pagal Europos tarybos Bendruosius Europos kalbų metmenis (supratimą, kalbėjimą, rašymą). Bendrinės anglų kalbos kursuose sudaromos sąlygos mokytis anglų kalbos kaip bendravimo priemonės, lavinamos visos keturios kalbinės veiklos rūšys: skaitymas, rašymas, klausymas, kalbėjimas. Šiame lygmenyje daugiau dėmesio skiriama tarimo mokymui, sakinių struktūrai, formuojami elementarūs komunikacinės kompetencijos pagrindai.

TIKSLAS

Plėtoti komunikacinę anglų kalbos kompetenciją. Įsisavinti bendrinės anglų kalbos pradinių žinių lygį.

UŽDAVINIAI

1. Supažindinti su pagrindinėmis tarimo ir skaitymo taisyklėmis.
2. Įtvirtinti teisingą tarimą kartojant žodžius, frazes, sakinius choru ir individualiai.
3. Ugdyti pradinius komunikacinius gebėjimus.
4. Integruotai ugdyti pagrindinius skaitymo, rašymo, klausymo bei kalbėjimo gebėjimus ir įgūdžius.

TURINYS

1. Modulis 1. Sveiki (6 val.)
Malonu susipažinti (2 val.)
Daiktavardžių daugiskaita. Dialogai (2 val.)
Kiekiniai skaitvardžiai. Kalbinių gebėjimų lavinimas (2 val.)
2. Modulis 2. Tavo pasaulis (8 val.)
Pasaulio šalys. Paklauskime... (2 val.)
Aktyvus žodynas. Valstybė ir miestai (2 val.)
Skaitvardžių 11 – 30 vartojimas kalboje (2 val.)
Kalbinių gebėjimų lavinimas. Tarpinis testas (2 val.)
3. Modulis 3. Viskas apie Jus (8 val.)
Profesijos. Neigiamų sakinių sudarymas (2 val.)
Asmeninė informacija, jos pateikimas raštu ir žodžiu (2 val.)
Kalbinių įgūdžių lavinimas. Dialogai (2 val.)
Anglų kalba socialinėje aplinkoje (2 val.)
4. Modulis 4. Šeima ir draugai (8 val.)
Asmeniniai ir savybiniai įvardžiai (2 val.)
Amerikiečių šeima. Veiksmažodis „turėti“, jo vartojimas (2 val.)
Kalbinių gebėjimų lavinimas: mano šeima (2 val.)
Kalbinių gebėjimų lavinimas : mano draugai. Tarpinis testas (2 val.)
5. Modulis 5. Gyvenimo būdas (6 val.)
Kalbinių gebėjimų lavinimas: sportas (2 val.)
Paprastas esamasis laikas (2 val.)
Specialieji ir bendrieji klausimai, jų sudarymas ir vartojimas (2 val.)
6. Modulis 6. Rutina (6 val.)
Laiko nusakymas. Dialogai (2 val.)
Dažnumo prieveiksmiai, jų vartojimas kalboje (2 val.)
Paprastojo esamojo laiko veiksmažodžiai. Savaitės dienos (2 val.)
7. Modulis 7. Mano pomėgiai (8 val.)
Aktyvusis žodynas: mano pomėgiai (2 val.)
Kalbinių įgūdžių lavinimas: kas mums patinka (2 val.)
Klausiamieji žodeliai, jų naudojimas kalboje (2 val.)
Dialogai: mano pomėgiai. Baigiamasis testas (2 val.)

LEKTORĖ

Nina Kuzmenkova, Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Programos teikėjas: Varėnos švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Varėnos r. sav. Varėnos m. J. Basanavičiaus g. 9
Programos teikėjo savivaldybė: Varėnos r. sav.
Vykdančioji institucija: Varėnos švietimo centras
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g. 9, 65183, Varėna
Renginio pradžia: 2019-12-03 17:15:00
Renginio pabaiga: 2020-01-30 19:15:00
Renginio savivaldybė: Varėnos r. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalba švietimui ir menui (pažengusiesiems)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Motyvacija mokytis anglų kalbos siejant ją su menu; pradedančiųjų lygio anglų kalbos pagrindai.
Programos aprašymas:
Programa parengta įgyvendinant tarptautinį „Erasmus+“ projektą „MOVE-ON!“. Penkių suaugusiųjų švietimo įstaigų (Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos ir Vengrijos) strateginės partnerystės tikslas – andragogų kompetencijų gilinimas. Įgyvendinant programą bus siekiama paskatinti andragogų transformaciją ir įkvėpti andragogus tapti inovatyvių meninių praktikų šalininkais. Projekto ir šios programos įgyvendinimo laikotarpiu norint pasiekti tikslus bus susikoncentruota į keturias sritis: aš individualus (komunikacija); aš socialus (aktyvus pilietiškumas); aš kultūringas (paveldas ir tradicijos); aš profesionalus (verslumas). Andragogams reikės įveikti šiuos iššūkius: suvokti „kas aš esu“ ir numatyti, „kas aš galiu būti“. Programos dalyviai svarbų dėmesį skirs savimonei (savęs išskyrimui iš aplinkos, savęs vertinimui, savo veiksmų, jausmų, elgesio motyvų, interesų ir savos vietos visuomenėje įsisąmoninimui (identifikacijos lygis) bei judėjimo krypties pasirinkimui (intervencijos lygis). Programoje bus integruojamos minėtos projekto temos ir anglų kalbos mokymasis pažengusiųjų lygiu.
Programos teikėjas: Panevėžio rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vasario 16-osios g. 27
Programos teikėjo savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Vykdančioji institucija: Panevėžio rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: Beržų g. 50, Panevėžys
Renginio pradžia: 2019-11-04 16:15:00
Renginio pabaiga: 2019-12-20 15:00:00
Renginio savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalba švietimui ir menui (pradedantiesiems)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Motyvacija mokytis užsienio kalbos siejant ją su menu.
Programos aprašymas:
Programa parengta įgyvendinant tarptautinį „Erasmus+“ projektą „MOVE-ON!“. Penkių suaugusiųjų švietimo įstaigų (Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos ir Vengrijos) strateginės partnerystės tikslas – moterų, vyresnių nei penkiasdešimties metų, socialinės įtraukties skatinimas.
Įgyvendinant programą bus siekiama surasti naujus suaugusiųjų mokymosi kelius, sudaryti sąlygas joms tapti efektyviomis XXI amžiaus besimokančiosiomis.
Projekto ir šios programos įgyvendinimo laikotarpiu norint pasiekti tikslus bus susikoncentruota į keturias sritis: aš individualus (komunikacija); aš socialus (aktyvus pilietiškumas); aš kultūringas (paveldas ir tradicijos); aš profesionalus (verslumas).
Moterims reikės įveikti šiuos iššūkius: suvokti „kas aš esu“ ir numatyti, „kas aš galiu būti“. Programos dalyviai svarbų dėmesį skirs savimonei (savęs išskyrimui iš aplinkos, savęs vertinimui, savo veiksmų, jausmų, elgesio motyvų, interesų ir savos vietos visuomenėje įsisąmoninimui (identifikacijos lygis) bei judėjimo krypties pasirinkimui (intervencijos lygis). Programoje bus integruojamos minėtos projekto temos ir anglų kalbos mokymasis pradedančiųjų lygiu.

Programos teikėjas: Panevėžio rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vasario 16-osios g. 27
Programos teikėjo savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Vykdančioji institucija: Panevėžio rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: Beržų g. 50, Panevėžys
Renginio pradžia: 2019-11-04 15:30:00
Renginio pabaiga: 2019-12-20 00:00:00
Renginio savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Pavadinimas:

Anglų kalbos kursai pradedantiesiems (A1/Starter)

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Programos dalyviai nemoka laisvai bendrauti anglų kalba. Kitų ypatingų reikalavimų programos dalyviams nėra.
Programos aprašymas:
Užsienio kalbos mokėjimas – tai reikalavimas, kurį kelia šiuolaikinis gyvenimas. Užsienio kalbos mokėjimas keičia žmogaus santykį su pasauliu, nes atsiveria durys į bendravimą plačiąja prasme: internetą, projektus, priėjimą prie pasaulinės kultūros lobių, studijas, keliones, darbą ir t.t. . Užsienio kalbos mokėjimas sudaro sąlygas profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui. Programa sudaryta, kad padarytų tvirtą įžangą į anglų kalbą: jos struktūrą, gramatiką, žodyną, kalbos funkcijų supratimą A1 (pagal Europinius standartus) lygyje.
Programos teikėjas: Kretingos rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Kretingos r. sav. Kretingos m. J. Pabrėžos g. 8
Programos teikėjo savivaldybė: Kretingos r. sav.
Vykdančioji institucija: Kretingos rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: J. Pabrėžos g. 8, 97129, Kretinga
Renginio pradžia: 2019-09-23 18:00:00
Renginio savivaldybė: Kretingos r. sav.
Pavadinimas:

Aplinkos tvarkytojo mokymo programa, adaptuota asmenims su sutrikusio intelekto negalia

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Aplinkos tvarkytojas
Programos reikalavimai: Reikalingas pagrindinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Mokymo programa skirta paruošti kvalifikuotą aplinkotvarkos darbuotoją, kuris pagal landšafto projektą atliks teritorijos tvarkymo, apželdinimo ir puošimo darbus: įrengs dekoratyvinius vandens telkinius, pasodins dekoratyvinių augalų kompozicijas, įrengs veją, konsultuos klientus teritorijos tvarkymo darbų klausimais. Mokoma pagal profesinės reabilitacijos programą.
Programos teikėjas: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 143
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 143, Vilnius
Renginio pradžia: 2019-09-02 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Apribojimų teorijos sertifikuota tiekimo grandinės ekspertų programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Vadovai
Programos reikalavimai: Bakalauro diplomas arba min 1 m. darbo patirtis
Programos aprašymas:
Apribojimų teorija (TOC) yra metodika, skirta kurti ir vykdyti valdymo tobulinimo strategijas, remiantis prielaida, kad kiekvienos sistemos veikimą kontroliuoja labai nedaug ribojančių veiksnių (apribojimų). TOC žinios, įrankiai ir technika leidžia greitai atpažinti šiuos ribojančius veiksnius, parinkti sprendimus jų pašalinimui ir efektyviai panaudoti žmonių gebėjimus atliekant pakeitimus. Tai leidžia aiškiai sutelkti dėmesį į tai, ko reikia, ir pasitikėti savimi, kad išvengti pastangų nukreipimo ties kitomis galimybėmis. TOC sertifikuota tiekimo grandinės ekspertų programa suteiks teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingai vadovauti tiekimo grandinės tobulinio programoms, kurių rezultatas yra proveržis pagrindinių bet kurios tiekimo grandinės veiklos rodiklių srityje - pristatymo greitis ir patikimumas, atsargų valdymas, efektyvumas ir produktyvumas. Programa sudaryta iš dviejų atskirų dalių, kurių kiekviena trunka savaitę.
Programos teikėjas: Vytauto Didžiojo universitetas
Programos teikėjo adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 58
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
Vykdymo adresas: S. Daukanto g. 28, Kaunas
Renginio pradžia: 2019-11-18 00:00:00
Renginio pabaiga: 2020-02-09 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Apskaitininko neformaliojo mokymo programa asmenims su negalia

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Apskaitininkas
Programos reikalavimai: Reikalingas išsilavinimas: vidurinis.
Programos aprašymas:
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles;
• pirminę apskaitos dokumentaciją;
• apskaitos registrų sudėtį ir tvarką;
• teisines normas, reguliuojančius ūkinę veiklą, mokesčius ir darbo santykius;
• socialinio draudimo esmę ir paskirtį;
• pajamų, kaštų, darbo – našumo, pelno tarpusavio ryšius ir priklausomybę;
• tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą pagal jas reglamentuojančius LR įstatymus.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• taikyti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles;
• tvarkyti apskaitos dokumentaciją;
• rengti apskaitos registrus;
• tvarkyti dokumentaciją susijusią su mokesčių sistema ir darbo santykiais;
• parengti finansinę atskaitomybę;
Mokoma pagal profesinės reabilitacijos programą.
Programos teikėjas: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 143
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 143, Vilnius
Renginio pradžia: 2019-09-02 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Auklės - namų ūkio ekonomės mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Auklė
Programos reikalavimai: Reikalingas vidurinis išsilavinimas.
Programos aprašymas:
Mokymo programa skirta parengti aukles - namų ūkio ekonomes, gebančias spręsti daugelį vaiko auklėjimo, lavinimo, mokymo problemų, sugebančią racionaliai ir estetiškai tvarkyti buitį.
Programos teikėjas: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Programos teikėjo adresas: Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 7C
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Vykdymo adresas: A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
Renginio pradžia: 2019-11-04 09:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

B ir BE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Automobilio vairuotojas
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA. SĄLYGOS: - DALYVIAI: Ne jaunesni kaip 18 metų, 2 dokumentinės nuotraukos, sveikatos pažyma.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - išmokyti vairuoti B ir BE kategorijų transporto priemones, laikantis kelių eismo taisyklių.

B ir BE kategorijų transporto priemonės - B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginys.

Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti B ir BE kategorijų transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinių vairavimo gebėjimų ir įgūdžių.

Baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, išduodamas liudijimas, patvirtinantis mokymo kurso baigimą ir suteikiantis teisę laikyti egzaminą VĮ Regitroje.
Programos teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Programos teikėjo adresas: J. Basanavičiaus g. 87A, Kėdainiai
Programos teikėjo savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Vykdančioji institucija: Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGAUS EISMO CENTRAS"
Vykdymo adresas: J. Basanavičiaus g., 57357 Kėdainiai
Renginio pradžia: 2019-11-19 17:00:00
Renginio pabaiga: 2019-12-20 18:00:00
Renginio savivaldybė: Kėdainių r. sav.
Pavadinimas:

Baziniai A++ energinio naudingumo klasės pastatų reikalavimai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Programos reikalavimai: Projektuotojai, statybininkai, nekilnojamojo turto vystytojai, brokeriai, pastatų priežiūros specialistai, techninės priežiūros specialistai
Programos aprašymas:
Programa skirta susipažinti su naujais A++ energinio naudingumo klasės reikalavimais pastatų projektavimo, atnaujinimo (modernizavimo), statybos bei priežiūros srityse. Šie reikalavimai nuo 2021 m. yra privalomi visiems statybos dalyviams. Klausytojai išmoks tinkamai apskaičiuoti atitvarų šilumos perdavimo koeficientus, apšiltinimo medžiagų atsipirkimo laiką, paruošti pastato techninį-energetinį pasą, paruošti techninę užduotį taip, kad pastatas būtų sertifikuojamas ir pasiekiama ne mažesnė kaip A++ klasė.
Tikslas: suteikti statybos dalyviams kompetencijų, reikalingų A++ naudingumo klasės pastatams projektuoti arba susipažinti su tokios klasės pastatams keliamais reikalavimais.
Uždaviniai:
1. Susipažinti su teisiniais ir techniniais mažai energijos naudojančių pastatų reikalavimais.
2. Susipažinti su A++ klasės reikalavimais atitvaroms ir inžinerinėms sistemoms.
3. Išmokti tinkamai apskaičiuoti atitvarų projektinius šilumos perdavimo koeficientus.
4. Išmokti paruošti pastato techninį-energetinį pasą.
5. Paruošti techninę užduotį taip, kad pastatas būtų sertifikuojamas ir pasiekiama ne mažesnė kaip A++ klasė.
6. Susipažinti su pastatų sertifikavimo reikalavimais.
7. Išmokti apskaičiuoti apšiltinimo medžiagų atsipirkimo laiką.
Programos teikėjas: Panevėžio kolegija
Programos teikėjo adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Laisvės a. 23
Programos teikėjo savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Vykdančioji institucija: Panevėžio kolegija
Vykdymo adresas: Laisvės a. 23, Panevėžys
Renginio pradžia: 2020-01-20 09:00:00
Renginio pabaiga: 2021-01-29 16:00:00
Renginio savivaldybė: Panevėžio m. sav.
Pavadinimas:

Bendravimo įgūdžių, teikiant socialines paslaugas asmenims, turintiems proto, psichikos ir (ar) kompleksinę negalią, lavinimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Reikalingas vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Programa skirta lavinti individualios priežiūros personalo darbo su asmenimis, turinčiais proto, psichikos ir (ar) kompleksinę negalią bei jų socialine aplinka, įgūdžius.
Programos teikėjas: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 143
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 143, Vilnius
Renginio pradžia: 2019-11-15 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Bendravimo įgūdžių, teikiant socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, lavinimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Reikalingas vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Programa skirta tobulinti individualios priežiūros personalo gebėjimus efektyviau bendrauti su senyvo amžiaus asmenimis, daryti įtaką jų socialiniam, kultūriniam aktyvumui, stiprinant pasitikėjimą savo galimybėmis, tobulinant gebėjimus prisitaikyti prie amžiaus pokyčių bei palaikant darnius tarpasmeninius santykius gyventi pilnavertį gyvenimą ir įprasminti save.
Programos teikėjas: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 143
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 143, Vilnius
Renginio pradžia: 2019-11-15 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Bendravimo ypatumai, teikiant socialines paslaugas asmenims, turintiems negalią

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Reikalingas vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Programa skirta lavinti individualios priežiūros personalo įgūdžius, teikiant socialines paslaugas asmenims, turintiems negalią.
Programos teikėjas: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 143
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 143, Vilnius
Renginio pradžia: 2019-11-15 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Tėvams, kuriems skirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti kursuose.
Programos aprašymas:
Programos paskirtis – užtikrinti bendravimo su vaikais tobulinimo kursų efektyvumą, sudarant sąlygas tėvams, globėjams (rūpintojams) atsakingiau vykdyti tėvų, globėjų (rūpintojų) pareigas. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijose (2006) dėl pozityvaus vaikų auklėjimo strategijos (R(2006)19) akcentuojama, kad būtina imtis visų priemonių visose institucijose pozityviam vaikų auklėjimui remti. Dėl šios priežasties nacionaliniu lygiu skatinamos pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programos, kurių tikslas – padėti tėvams pagerinti santykių su vaikais kokybę ir atrasti efektyviausius vaikų auklėjimo būdus.
Programos teikėjas: Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba
Programos teikėjo adresas: Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Klaipėdos g. 17
Programos teikėjo savivaldybė: Ukmergės r. sav.
Vykdančioji institucija: Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Klaipėdos g. 17, Ukmergė
Renginio pradžia: 2019-10-21 00:00:00
Renginio pabaiga: 2020-12-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Ukmergės r. sav.
Pavadinimas:

Blakstienų ir antakių priežiūros stilistas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA
Programos aprašymas:
PROGRAMA:
Klasikinis blakstienų priauginimas; (8 val.)
Volume, 2-6D, Megavolume blakstienų priauginimas; (8 val.)
Lash artas, spalvotos blakstienos ir blakstienų priauginimo menas; (8 val.)
Blakstienų laminavimas; (8 val.)
Blakstienų dažymas ir cheminis rietimas; (5 val.)
Antakių modeliavimas, dažymas, korekcija; (8 val.)
Antakių laminavimas; (5 val.)
Meistro etiketas ir darbas su klientais psichologinis paruošimas. (5 val.)

Praktika su mokytojos pagalba.

Trukmė: 55 val.

Mokymosi metu aprūpiname visomis reikalingomis darbui medžiagomis.

Išduodamas sertifikatas lietuvių/anglų kalbomis.
Programos teikėjas: Kornelija Želabovska
Programos teikėjo adresas: Gabijos g. 42, Vilnius
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdymo adresas: Gabijos g. 42 - 75, Vilnius
Renginio pradžia: 2020-02-10 11:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Blakstienų priauginimo menas ir spalvotos blakstienos

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Programos reikalavimai: PROGRAMA MOKAMA MOKYMAI PAŽENGUSIAM BLAKSTIENŲ MEISTRUI
Programos aprašymas:
Teorija:
Koloristika;
Spalvotų priauginamų blakstienų mada;
Tokios blakstienos gali pabrėžti jūsų akių spalvą arba tapti įvaizdžio dalimi;
Kaip teisingai parinkti spalvotas blakstienas klientui, Lash artui ar fotosesijoms;
Blakstienų puošimas;
Meniškas blakstienų priauginimas su įvairiomis blakstienų priauginimo technikomis;
Susipažinsite su autorine metodika kūriant pilną įvaizdį fotosesijai ar Lash Artui;
Sužinosite kur ieškoti idėjų?

Praktika:
Pilnas spalvotas blakstienų priauginimas, blakstienų dekoravimas ir įvaizdžio kūrimas modeliui su mokytojos pagalba.


Mokymosi metu aprūpiname visomis reikalingomis darbui medžiagomis.
Išduodamas sertifikatas lietuvių/anglų kalbomis.

info@safira.lt
Programos teikėjas: Kornelija Želabovska
Programos teikėjo adresas: Gabijos g. 42, Vilnius
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdymo adresas: Gabijos g., Vilnius
Renginio pradžia: 2020-01-06 11:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Buhalterinės apskaitos ir kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemos neformaliojo mokymo programa, skirta asmenims su negalia

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Buhalteris
Programos reikalavimai: Reikalingas išsilavinimas: vidurinis.
Programos aprašymas:
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles; pirminę apskaitos dokumentaciją; apskaitos registrų sudėtį ir tvarką; teisines normas, reguliuojančius ūkinę veiklą, mokesčius ir darbo santykius; socialinio draudimo esmę ir paskirtį; pajamų, kaštų, darbo – našumo, pelno tarpusavio ryšius ir priklausomybę; tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą pagal jas reglamentuojančius LR įstatymus.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: taikyti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles; tvarkyti apskaitos dokumentaciją; rengti apskaitos registrus; tvarkyti dokumentaciją susijusią su mokesčių sistema ir darbo santykiais; parengti finansinę atskaitomybę; naudotis kompiuterizuotomis apskaitos sistemomis. Mokoma pagal profesinės reabilitacijos programą.
Programos teikėjas: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 143
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
Vykdymo adresas: Žirmūnų g. 143, Vilnius
Renginio pradžia: 2019-09-02 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

BUHALTERIS EKSPERTAS

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Vyriausiasis buhalteris
Programos reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas, buhalterinio darbo stažas ne mažiau 2 metų.
Programos aprašymas:
Kursas skirtas visiems finansinių ir ekonominių įmonių specialistams, auditoriams, finansiniams konsultantams. Įvaldžius kursą išmokstama rengti finansinę atskaitomybę pagal TFAS principus ir standartus, rengti ribotos atsakomybės įmonių finansinę atskaitomybę, įgyjami praktiniai įgūdžiai.
Programos teikėjas: Viešoji įstaiga "Tarptautinis menedžmento institutas"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Basanavičiaus g. 29A
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "Tarptautinis menedžmento institutas"
Vykdymo adresas: Vytenio g. 9, Vilnius
Renginio pradžia: 2020-03-07 10:00:00
Renginio pabaiga: 2020-06-02 13:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo ruošimo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Sunkvežimio vairuotojas
Programos reikalavimai: Minimalus amžius – 21 metai (įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti krovininius automobilius bei transporto priemonių junginius leidžiama nuo 18 metų). Dalyviai vairavimo mokyklai turi pateikti „B“ kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir nuotrauką dokumentams.
Programos aprašymas:
Programos tikslas - transporto priemonių vairuotojams suteikti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad gebėtų saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijos transporto priemones, CE kategorijų transporto priemonių junginius ir naudotis visais mechanizmais ir įranga. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Kelių eismo taisykles, saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos ir darbų saugos taisykles, vairavimo (darbo) ir poilsio režimo ypatumus. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: tinkamai pasirengti, saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijos motorines transporto priemones ir CE kategorijos transporto priemonių junginius, užtikrinti eismo dalyvių saugumą, dirbti su tachografais, saugiai naudotis krovimo įranga, taisyklingai tvirtinti krovinius, nustatyti ir pašalinti paprasčiausius transporto priemonių gedimus. Mokinių žinios ir įgūdžiai vertinami baigus mokymą, naudojant 10 balų sistemą (žemiausias teigiamas balas - 6). Baigęs mokymo kursą asmuo įgis reikiamų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių saugiai, ekonomiškai vairuoti ir vežti krovinius C ir CE kategorijų transporto priemonėmis ir bus suteikta teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“, kuriuos išlaikius įgyjama teisė vairuoti C ir CE kategorijų transporto priemones. Į mokymo kainą papildomai įtraukta: 6 val. papildomo vairavimo įgūdžiams tobulinti pagal vertinimo kriterijus prieš vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“, vienas teorijos egzaminas, vienas C kat. vairavimo egzaminas, vienas CE kat. vairavimo egzaminas.
Baigęs programą, vairuotojas gali tęsti mokymą pagal „Krovinių vežimo komerciniais tikslais (95 kodas, asmenims sulaukusiems 21 metų amžiaus)“ modulį ir gauti motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikaciją.
Programos teikėjas: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Programos teikėjo adresas: Visagino sav. Visagino m. Vilties g. 1
Programos teikėjo savivaldybė: Visagino sav.
Vykdančioji institucija: IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA
Vykdymo adresas: Vilties g. 1, 31118, Visaginas
Renginio pradžia: 2019-12-02 17:30:00
Renginio pabaiga: 2020-01-02 17:00:00
Renginio savivaldybė: Visagino sav.