Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksEUN kursai

​​bg_hdr.gifhdr_lft.gifhdr_right.gif

Mokymasis klasėje, naudojant kosmosą ir astronomiją siekdami įtraukti mokinius į savo mokomojo dalyko veiklas, pasinaudokite nuostabiais kosmoso ir astronomijos atradimais. Nagrinėkite temas tokias, kaip moksliniai tyrimai, efektyvaus IKT naudojimo įrankiai, įvairovės valdymas ir lyčių pusiausvyra klasėje. Visos temos nagrinėjamos kosmoso ir astronomijos temų kontekste. Kurso pradžia 2016 m. rugsėjo 5 d. Užsiregistruoti į kursą galite čia. Kurso kalba — anglų k.

Kultūrų įvairovė klasėje — šio pirmojo kurso trijose temose nagrinėjamos įvairios kultūros bei aptariami klausimai, susiję su imigrantų vaikų atvykimu mokytis. Diskutuojama apie kylančius iššūkius, dalijamasi kylančiomis problemomis, jų sprendimo būdais. Šis kursas bus pasiekiamas per Mokytojų akademijos virtualią aplinką. Kursas prasidės 2016 m. rugsėjo 12 d. Užsiregistruoti į kursą galite  čia. Kurso kalba — anglų k.

XXI a. kompetencijos mokykloje — pagaliau atsirado galimybė pakartoti sėkmingą kursą apie kompetencijomis grįstą mokymąsi mokyklose. Šis kursas pirmą kartą buvo vykdomas 2014 metais Europos mokyklų tinklo akademijos virtualioje mokymosi aplinkoje. Kurso atnaujinta versija bus Mokytojų akademijos virtualioje aplinkoje. Prisijunkite prie šio kurso ir sužinokite apie pedagoginius metodus ir vertinimo strategijas, padedančias ugdyti mokinių kompetencijas. Kursas prasidės 2016 m. rugsėjo 19 d. Užsiregistruoti į kursą galite čia. Kurso kalba — anglų k.

​Visi kursai yra nemokami. Sėkmingai baigus kursą, išduodamas skaitmeninis pažymėjimas.

Europos mokyklų tinklo akademijos komanda @ The European Schoolnet Academy