Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkotyra (anglų k. - Environmental Science)

Programos studijų kryptis

Aplinkotyra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 240
Nuolatinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Būsimieji aplinkos apsaugos specialistai studijuoja aplinkos bioindikaciją, biologinę įvairovę ir jos apsaugą, vandens ekologiją, dirvožemio ekologiją, žmogaus ekologiją, miestų želdinius, gyvūniją ir aplinką, aplinkos chemiją, aplinkos ekonomiką ir teisę, aplinkos inžineriją, aplinkos išteklius, aplinkos apsaugos teisinį reguliavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: augalų biologija, kompleksinė ekologijos ir aplinkotyros praktika, aplinkos inžinerija. Praktinių studijų trukmė – 3 kreditai.
Aplinkotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Identifikatorius

10032_2019

Institucijos identifikatorius

88603090281

Programos identifikatorius

4476
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, K. Donelaičio g. 58

Institucijos telefonas

+370 37 222739

Institucijos faksas

+370 37 203858

Institucijos el. paštas

info@vdu.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.vdu.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 323206

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

vdu@vdu.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas