Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos
Išduodamas pažymėjimas
Kodas
Pavadinimas
6121MX048

Andragogika

6108,

Bakalauro diplomas

6211MX036

Andragogika

7108,

Magistro diplomas

6121NX060

Anglų filologija

6108,

Bakalauro diplomas

6211NX050

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k./prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

7108,

Magistro diplomas

6121NX002

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, ispanų, vokiečių)

6108,

Bakalauro diplomas

6121NX061

Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos

6108,

Bakalauro diplomas

6121NX003

Anglų ir vokiečių kalbos verslui ir profesijoms

6108,

Bakalauro diplomas

6121EX059

Aplinkos inžinerija

6108,

Bakalauro diplomas

6121NX062

Archeologija ir istorija

6108,

Bakalauro diplomas

6211NX051

Baltijos šalių istorija

7108,

Magistro diplomas

6211NX052

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija

7108,

Magistro diplomas

6211NX053

Baltų kalbos ir kultūros

7108,

Magistro diplomas

6121DX014

Biologija ir jūros biotechnologija

6108,

Bakalauro diplomas

6121EX060

Biomedicinos inžinerija

6108,

Bakalauro diplomas

6121EX061

Chemijos inžinerija (aplinka ir energija)

6108,

Bakalauro diplomas

6211NX054

Dvasinis konsultavimas ir asistavimas

7108,

Magistro diplomas

6211MX037

Edukologija

7108,

Magistro diplomas

6121MX049

Edukologija

6108,

Bakalauro diplomas

6121DX015

Ekologija ir aplinkos valdymas

6108,

Bakalauro diplomas

6211DX014

Ekologija ir aplinkotyra

7108,

Magistro diplomas