Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Elektros inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

VI6

Verslo vadybos profesinis bakalauras

VI6