Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6531JX005

Ekonomika

6531JX022

Finansų ekonomika

6531JX016

Informacijos valdymas

6531JX011

Kūrybos ir pramogų industrijos

6531JX017

Organizacijos komunikacija ir rinkodara

6531JX006

Ryšiai su visuomene

6531JX002

Sielovadinė rūpyba

6531JX026

Skaitmeninė ekonomika

6531JX012

Skaitmeninė komunikacija

6531JX009

Socialinio darbo vadyba

6531JX003

Socialinis darbas

6531JX007

Socialinis darbas

6531JX013

Socialinis darbas

6531JX014

Socialinis darbas

6531JX015

Socialinis darbas

6531JX018

Socialinis darbas

6531JX020

Socialinis darbas

6531JX001

Socialinis darbas

6531JX021

Taikomoji komunikacija

6531JX010

Vaiko gerovė ir socialinė apsauga