Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Automobilių transporto inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Ekspeditorius, LTKS IV

IV4

Elektros inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Fotografijos profesinis bakalauras

VI6

Gamybos vadybos profesinis bakalauras

VI6

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteris, LTKS IV

IV4

Geležinkelių transporto inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Kompiuterinės įrangos derintojas, LTKS IV

IV4

Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV

IV4

Logistas ekspeditorius, LTKS IV

IV4

Matavimų inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Mechanikos inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Mechanikos profesinis bakalauras

VI6

Medijų meno profesinis bakalauras

VI6

Menų profesinis bakalauras

VI6

Multimedijos paslaugų teikėjas, LTKS IV

IV4

Procesų vadybos profesinis bakalauras

VI6

Šiluminės energijos inžinerijos profesinis bakalauras

VI6