Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6628

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-44

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX100

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji verslo vadybininkai studijuoja: užsienio kalbą, bendrąją psichologiją, filosofijos pagrindus, kalbos kultūrą ir retoriką, mikroekonomiką ir makroekonomiką, informacines ir komunikacines technologijas, teisės pagrindus, verslumo pagrindus, verslo komunikacijas ir etiką, įmonių ekonomiką, vadybą, žmogiškųjų išteklių vadybą, kokybės vadybą, rinkodarą, rinkodaros tyrimus, buhalterinę apskaitą ir auditą, verslo teisę ir kt., laisvai pasirenkamuosius, taip pat rinkodaros arba finansų vadybos specializacijos studijų dalykus. Iš viso studijuojami 35 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: vadybinės veiklos praktika (8 savaitės), specialybės įgūdžių lavinimo praktika (4 savaitės), baigiamoji praktika (8 savaitės). Praktinių studijų apimtis – 30 kreditų.