Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Renginių verslo vadyba (anglų k. - Event Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6628

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-44

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX101

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji renginių verslo vadybininkai studijuoja: užsienio kalbą, bendrąją psichologiją, filosofijos pagrindus/estetiką, kalbos kultūrą ir retoriką, informacines ir komunikacines technologijas, darbo teisę, verslumo pagrindus, verslo komunikacijas ir etiką, vadybą, žmogiškųjų išteklių vadybą, rinkodarą, rinkodaros tyrimus, buhalterinę apskaitą ir auditą, kultūros politiką, daugiaterpių technologijų taikymą/kompiuterinę grafiką, kūrybines industrijas, kultūros vadybą, kultūros paslaugų rinkodarą, kultūros projektų valdymą, renginių planavimą ir organizavimą ir kt. bei laisvai pasirenkamuosius studijų dalykus. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: vadybinės veiklos praktika (8 savaitės), renginių organizavimo įmonių veiklos praktika (4 savaitės), baigiamoji praktika (8 savaitės). Praktinių studijų apimtis – 30 kreditų.