Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinio verslo vadyba (anglų k. - International Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-11-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Tarptautinio verslo vadyba_MA (KF)_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211LX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470414

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Svarbiausios Studijų programos "Tarptautinio verslo vadyba" dalykų grupės apima:
a) tarptautinės įmonės veiklos ir valdymo klausimus ("Tarptautinės įmonės valdymas", "Tarptautinis verslas ir internacionalizacija", "Žmonių išteklių valdymas tarptautinėse korporacijose");
b) tarptautinės (globaliosios) verslo aplinkos pažinimo ir veiklos joje klausimus ("Ekonomikos globalizavimas", "ES vidaus rinka ir pasaulinio ūkis", "Tarptautinė prekybos politika", "Tarpkultūrinė vadyba");
c) įmonės prisitaikymo prie tarptautinių rinkų įvairovės klausimus ("Globaliojo marketingo valdymas", "Tarptautinio marketingo tyrimai", "Tarptautinio marketingo tyrimai").
Nuo antrojo semestro studentai nuosekliai nagrinėja pasirinktą temą teoriniu bei praktiniu aspektu (atlikdami savarankišką tyrimą), antrojo semestro pabaigoje apgindami mokslo tiriamojo darbo teorinę dalį, trečiojo - praktinę dalį, ketvirtojo - Magistro baigiamąjį darbą.
Mokymo plane praktika atskirai nenumatyta, praktinės užduotys integruotos kiekvieno dalyko sudėtyje. Papildomos praktinės žinios įgyjamos bendraujant su į užsiėmimus kviečiamais verslo atstovais.