Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų ekonomika (anglų k. - Financial Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6628

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-44

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ekonomistai studijuoja kalbos kultūrą ir retoriką, užsienio kalbą, informacines ir komunikacines technologijas, ekonominę matematiką, darbo teisę, ekonomikos pagrindus, buhalterinę apskaitą ir auditą, mikroekonomiką ir makroekonomiką, finansinių investicijų analizę ir valdymą, finansų rinkas ir institucijas, statistiką, tarptautinę ekonomiką, tarptautinius finansus ir atsiskaitymus, įmonių ekonomiką, vadybos pagrindus, žmogiškųjų išteklių vadybą, rinkodarą, finansų pagrindus, ūkio statistiką, valstybės finansų ir mokesčių sistemą, finansų analizę ir valdymą, kursinio darbo, pinigų ir kredito discipliną, studijų programos šakos dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos.
Praktinės studijos vyksta trim etapais: pažintinė praktika finansinėje institucijoje (240 val.), specialybės įgūdžių lavinimo (240 val.) ir baigiamoji praktika (320 val.). Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių.