Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros energetika (anglų k. - Electrical Energetics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

SVK_Electrical_Energetics_BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531EX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji elektros energijos inžinieriai studijuoja elektros energijos gamybos technologijas, skirstomuosius elektros tinklus, elektros energijos įrenginių montavimą ir eksploatavimą, elektros energetines sistemas, automatikos pagrindus, elektros pavaras, alternatyvius atsinaujinančius šaltinius, naujas elektros gamybos ir skirstymo technologijas, įmonės elektros ūkį, stočių ir pastočių elektros įrenginius.
Profesinės veiklos praktikų trukmė - 20 savaičių. Specialiosiose kolegijos laboratorijose ir elektros perdavimo tinklų, elektros skirstomųjų tinklų bei kitų įmonių elektros ūkio padaliniuose atliekamos praktikos elektrinių matavimų, elektros montavimo darbų, elektros įrenginių montavimo, elektros įrenginių eksploatavimo ir baigiamoji praktikos. Per praktikas įtvirtinami ir tobulinami saugaus elektros energijos perdavimo ir skirstymo, eksploatavimo ir kt. gebėjimai.
Elektros energetikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems elektros energijos profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio bei ketinantiems tapti elektros energijos inžinieriais.