Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dvasinis konsultavimas ir asistavimas (anglų k. - Spiritual Counselling and Assistance)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Religijos studijos

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Religija ir teologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX054

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470221

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų dalykai yra šie: Krikščioniškoji antropologija, Asmens religinė raida, Kaltė ir atleidimas Biblijoje, Asmenybės raidos teorijos, Asmens psichologinio pažinimo metodai, Krizių ir dvasinių traumų psichologija, Gyvybės ir mirties etika, Malda ir meditacija dvasiniame konsultavime, Ligonių sakramentas, Streso įveikimo modeliai, Sveikatos psichologija.
Praktinių konsultavimo kompetencijų ugdymui skirta 24 kreditai. Į šią dalykų grupę įeina teoriniai kursai Teologija ir psichologija, Konsultavimo procesas 1, Paliatyvioji pagalba bei du praktiniai kursai: Konsultavimo procesas 2 (praktikumas) bei Profesinė praktika realioje darbinės veiklos aplinkoje. Taigi, praktikai iš viso skiriama 11 kreditų arba 440 val. Konsultavimo proceso dalyko dėstymas grindžiamas komandiniu darbu, kartu dėstant Katechetikos ir Psichologijos katedrų atstovams. Profesinei praktikai vadovaus Katechetikos, Psichologijos ir Slaugos katedrų dėstytojai, ji bus atliekama medicinos įstaigose, psichologinės pagalbos institucijose, religinėse bendruomenėse bei organizacijose.