Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Stogdengio meistro modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540732

Valstybinis kodas

T54073204

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Stogdengys meistras, LTKS V

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

V

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

5

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

3 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS IV lygio stogdengio kvalifikaciją, patirtis

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Statybos sektoriaus profesinis standartas, PSF01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Stogdengys meistras, LTKS V
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-20

Programos moduliai

30970

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Stogdengio meistro modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam stogdengiui meistrui parengti, kuris gebėtų vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, įrengti šlaitinį ir plokščią stogus bei juos remontuoti, organizuoti stogdengių darbą ir mokyti žemesnės kvalifikacijos stogdengius. Programa skirta asmenims, jau turintiems stogdengio kvalifikaciją. Baigę stogdengio meistro programą asmenys gali galės dirbti statybos įmonėse ar vykdyti individualią veiklą, vadovauti pavaldiems darbuotojams, mokinti juos ir vertinti jų kvalifikaciją. Stogdengys meistras atlieka darbus, reikalaujančius ypač didelio meistriškumo, savarankiškai pasirenka uždavinių sprendimo būdus ir priemones, priima sprendimus netipinėse, projekte nedetalizuotose, situacijose, tobulina darbo metodus, technologijas.