Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mūrininko meistro modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540732

Valstybinis kodas

T54073203

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Mūrininkas meistras, LTKS V

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

V

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

5

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

LTKS IV lygio mūrininko kvalifikacija ir 3 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS IV lygio mūrininko kvalifikaciją, patirtis

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Statybos sektoriaus profesinis standartas, PSF01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Mūrininkas meistras, LTKS V
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-21

Programos moduliai

30908

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mūrininkas meistras savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, mūro darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Mūrininkas meistras dirba individualiai ir grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Mūrininkas meistras dirba savarankiškai, pagal brėžinius, vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, organizuoja jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos nedidelės grupės (brigados) darbuotojų darbą, savarankiškai pasirenka uždavinių sprendimo būdus ir priemones, priima sprendimus netipinėse, projekte nedetalizuotose, situacijose, tobulina darbo metodus, technologijas, moko žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, vertina jų kompetencijas.