Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apdailos montuotojo meistro modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540732

Valstybinis kodas

T54073201

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Apdailos montuotojas meistras, LTKS V

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

V

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

5

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

LTKS IV lygio apdailos montuotojo kvalifikacija ir 3 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS IV lygio apdailos montuotojo kvalifikaciją, patirtis

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Statybos sektoriaus profesinis standartas, PSF01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Apdailos montuotojas meistras, LTKS V
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-25

Programos moduliai

30875

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Apdailos montuotojas meistras savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, statybos normomis ir taisyklėmis, kitais apdailos montavimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Apdailos montuotojas meistras atlieka darbus, reikalaujančius ypač didelio meistriškumo, priima sprendimus netipinėse, projekte nedetalizuotose situacijose, tobulina darbo metodus, technologijas, organizuoja jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos nedidelės grupės (brigados) darbuotojų darbą, savarankiškai pasirenka uždavinių sprendimo būdus ir priemones, moko žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, vertina jų kompetencijas.