Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Andragogika (anglų k. - Andragogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Andragogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Andragogy_Ma_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211MX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470111

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Edukologijos bakalaurą turintiems asmenims plečiamojo lygio dalykai yra tokie: Rinkodara, Žmonių išteklių vadyba, Finansų valdymas, Organizacinė kultūra, Žinių vadyba, Žmogus ir socialinė aplinka, Besimokančios organizacijos vadyba, o gilinamojo lygio - Edukologijos tyrimų metodologija, Ugdomasis vadovavimas, Karjeros savivalda, Andragoginės veiklos technologijos, Suaugusiųjų švietimo kokybės vadyba, Teisė ir suaugusiųjų švietimas, Suaugusiųjų psichologija, Švietimo politika, Veiklos projektų vadyba, Mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas, Mokslinis darbas.