Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teritorijų planavimas ir aplinkos valdymas (anglų k. - Territorial Planning and Environmental Management)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Aplinkotyra

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX077

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470920

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Busimieji teritorijų ir aplinkosaugos planavimo magistrai studijuoja 11 dalykų: 10 privalomų ir 1 iš 2 alternatyviai pasirenkamų. Privalomieji dalykai: mokslinis tiriamasis darbas, teritorijų planavimas, žemės fondo naudojimas ir reglamentavimas, erdvinių metodų taikymas (GIS), saugomų teritorijų planavimas, miško išteklių planavimas, kraštovaizdžio planavimas, aplinkas vertinimas, gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros planavimas, strateginis aplinkosaugos planavimas. Alternatyviai pasirinkti galima 1 iš šių 2 dalykų: darnaus vystymosi principai planavime, aplinkos išteklių valdymas. Praktika nenumatyta.
Studijų programa užbaigiama magistro darbu. Baigusiems suteikiamas teritorijų planavimo magistro laipsnis. Baigus studijas galima tęsti doktorantūroje.
Teritorijų ir aplinkosaugos planavimo magistro studijų programa yra skirta asmenims, turintiems socialinių mokslų studijų srities programų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą ir siekiantiems profesinės karjeros teritorijų ir aplinkosaugos planavimo srityje valstybinėse ir savivaldybių institucijose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose.