Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

260071302

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520713

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotoju

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

privalo turėti vidutinės kategorijos eleltrosaugos kvalifikaciją

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių, elektros įrenginių įžeminimo ir instaliavimo taisyklių, izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimo prietaisų technologijos, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose elektromontavimo dirbtuvėse. Praktinio mokymo trukmė – 8 valandos. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami saugaus darbo su elektros įrenginiais, varžų matavimo prietaisų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.