Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkosaugos organizavimas (anglų k. - Environmental Management)

Programos studijų kryptis

Aplinkotyra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 120
Nuolatinė, 2, Metais
Ištęstinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Būsimieji aplinkosaugos organizavimo specialistai studijuoja poveikio aplinkai vertinimą, aplinkosaugos vadybą, ekotoksikologiją, urbanistinę ekologiją, aplinką ir sveikatos riziką, geoinformaciją aplinkotyroje, radioekologiją, kraštotvarką, projektų vadybą, darnios plėtros koncepciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu – profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė- 4 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, sprendimų parengimo ir kt. gebėjimai.
Aplinkosaugos organizavimo programa skirta asmenims, turintiems ekologijos ir aplinkotyros krypties bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkosaugos organizavimo specialistais.

Identifikatorius

8572_2023

Institucijos identifikatorius

88603090281

Programos identifikatorius

3416
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, K. Donelaičio g. 58, LT-44248

Institucijos telefonas

+370 37 222739

Institucijos faksas

+370 37 203858

Institucijos el. paštas

info@vdu.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.vdu.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 323206

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

vdu@vdu.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas