Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkotyra ir aplinkotvarka (anglų k. - Environmental studies and amenities)

Programos studijų kryptis

Aplinkotyra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 120
Nuolatinė, 2, Metais

Programos aprašymo santrauka

Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros magistrai studijuoja aplinkos chemiją, aplikotvarką, aplinkosaugos politiką ir valdymą, gamtosaugos ekonomiką, aplinkos taršą ir prevenciją ir kt.
Vykdoma profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami aplinkotyros ir aplinkotvarkos pagrindai, žinios bei kt. gebėjimai.
Aplinkotyros ir aplinkotvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos, fizinių, socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti ekologijos ir aplinkotyros magistrais.

Identifikatorius

5773_2019

Institucijos identifikatorius

88603090133

Programos identifikatorius

4428
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos buveinė (adresas)

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Universiteto g. 3

Institucijos telefonas

+370 5 2687000

Institucijos el. paštas

infor@cr.vu.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.vu.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 5 2193144

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

konsultavimas@cr.vu.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas