Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir verslas (anglų k. - Law and Business)

Programos studijų kryptis

Teisė

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

- Studijuojami Valstybės teisės, Verslo pagrindų, Civilinės teisės, Administracinės ir darbo teisės, ES ir tarptautinės teisės, Verslo teisės bei kiti moduliai ir laisvai pasirenkami dalykai.
- Studijų metu atliekamos dvi praktikos: praktika verslo įmonėje ir baigiamoji (tyrimo) praktika verslo įmonėje. Bendra praktikų apimtis – 30 ECTS kreditų.
Baigiamosios praktikos vieta derinama su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas. Studentas, dirbantis teisininko darbą, praktiką (praktiką verslo įmonėje ir baigiamąją (tyrimo) praktiką) gali atlikti savo darbo vietoje.

Identifikatorius

4846_2015

Institucijos identifikatorius

88603090124

Programos identifikatorius

4017
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

"Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB

Institucijos buveinė (adresas)

Vilnius, Pylimo g. 41A

Institucijos pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla

Institucijos telefonas

+370 37 320878

Institucijos faksas

+370 37 422997

Institucijos el. paštas

avm@avm.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.avm.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 320878

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

studentupriemimas@avm.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas