Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fizika (anglų k. - Physics)

Programos studijų kryptis

Fizika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 240
Nuolatinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Būsimieji fizikos bakalaurai studijuoja kompiuterių taikymą, užsienio kalbą, visuotinę kultūrų ir civilizacijų istoriją, lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos įvadą, bendrąją fiziką, teorinę fiziką, matematinę analizę, matematino modeliavimo pagrindus, matematines fizikos lygtis, elektroniką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.

Identifikatorius

3687_2020

Institucijos identifikatorius

88603090133

Programos identifikatorius

4392
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos buveinė (adresas)

Vilnius, Universiteto g. 3

Institucijos telefonas

+370 5 2687000

Institucijos el. paštas

infor@cr.vu.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.vu.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 5 2193144

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

konsultavimas@cr.vu.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas