Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmas ir svetingumas (anglų k. - Tourism and hospitality)

Programos studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

- Studijuojami Turizmo pagrindų, Verslo pagrindų, Turizmo informacijos valdymo, Turizmo administravimo, Turizmo marketingo bei kiti moduliai ir laisvai pasirenkami dalykai.

- Studijų metu atliekamos dvi praktikos: praktika verslo įmonėje ir baigiamoji (tyrimo) praktika verslo įmonėje. Bendra praktikų apimtis – 30 ECTS kreditų.
Baigiamosios praktikos vieta derinama su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas. Studentas, dirbantis turizmo administratoriaus darbą, praktiką (praktiką verslo įmonėje ir baigiamąją (tyrimo) praktiką verslo įmonėje) gali atlikti savo darbo vietoje.

Identifikatorius

11301_2015

Institucijos identifikatorius

88603090124

Programos identifikatorius

4199
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

"Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB

Institucijos buveinė (adresas)

Vilnius, Pylimo g. 41A

Institucijos telefonas

+370 37 320878

Institucijos faksas

+370 37 422997

Institucijos el. paštas

avm@avm.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.avm.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 320878

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

studentupriemimas@avm.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas